OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

O projekcie

W latach 2011-2015 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje projekt „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”... 

czytaj więcej » 

Komentarze

Przyjazna przyrodzie działalność gospodarcza w Karpatach

04.07.2014
http://www.ptakikarpat.pl/media/k2/items/cache/16db9b88d9515580a78d5965b066ac2d_S.jpg W ramach projektu Ptaki Karpat OTOP zaplanował i zrealizował szereg działań promujących prośrodowiskową działalność gospodarczą. Jednym z takich działań było przygotowanie dokumentów strategicznych dla 12 wybranych gmin karpackich opisujących kierunki rozwoju oparte o walory przyrodnicze regionu. czytaj więcej »
Komentarze

Konkurs dla wolontariuszy – aktualizacja regulaminu

30.06.2014
http://www.ptakikarpat.pl/media/k2/items/cache/e36a512fe5b90101a88ae780e05256f8_S.jpg Konkurs dla wolontariuszy OTOP działających w regionie polskich Karpat został wydłużony do 31 grudnia 2014 r. Zapraszamy wszystkich do współpracy na rzecz ochrony przyrody polskich gór! czytaj więcej »
Komentarze

Historia pewnego studium

24.04.2014
http://www.ptakikarpat.pl/media/k2/items/cache/d65085d854a39feae81a41eb458281c5_S.jpg 6 lutego 2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie uzgodniła projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Andrychów zakładający możliwość rozbudowy infrastruktury narciarskiej istniejącej na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Decyzję RDOŚ poparła Regionalna Rada Ochrony Przyrody. czytaj więcej »

Gospodarka leśna

W ramach projektu „Ptaki Karpat" zaplanowaliśmy cykl spotkań z przedstawicielami karpackich nadleśnictw.

czytaj więcej »

Gospodarka rolna

Przedstawicieli izb rolnych i ośrodków doradztwa rolniczego z terenu Karpat zapraszamy do udziału w warsztatach rolnych.

czytaj więcej »

Społeczności lokalne

Jednym z kluczowych celów projektu skierowanym do wybranych gmin z regionu Karpat jest stworzenie strategii ekonomiczno-przyrodniczych.

czytaj więcej »

Wolontariusze

Z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków aktualnie związanych jest ok. 600 wolontariuszy, którzy działają na terenie całego kraju.

czytaj więcej »