OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Wszystkie

W ramach projektu Ptaki Karpat od 2011 r. funkcjonuje aplikacja on-line, za pośrednictwem której gromadzone są dane o przygodnych obserwacjach ptaków z regionu polskich Karpat. Aplikacja zostanie wkrótce zamknięta, a dane zgormadzone za jej pomocą zanalizowane.

Informujemy, że zmianie uległ regulamin konkursu dla wolontariuszy OTOP działających w Karpatach.

W grudniu 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie ustanowił dwa nowe plany zadań ochronnych dla karpackich obszarów Natura 2000.

Nakładem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ukazała się publikacja „Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej w Karpatach”. W opracowaniu zawarto wskazówki dotyczące modelu gospodarki leśnej godzącego przyrodnicze i ekonomiczne wymogi, którym musi sprostać współczesna gospodarka leśna w jednym z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Polski.

Miło nam poinformować, że książka „Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy” została wyróżniona w XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

Przyjdź na imprezy plenerowe w Kielcach, Rzeszowie, Lublinie i Krakowie i zobacz, jakie zmiany dokonały się dzięki programowi, który ze szwajcarską precyzją rozwija Polskę.

We wrześniu 2014 r. w ramach dorocznego cyklu Międzynarodowych Konferencji Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” zorganizowane zostanie spotkanie „Wpływ czynników antropogenicznych na rozmieszczenie roślin i zwierząt w Karpatach”. Będzie to już 23 konferencja w ramach tego cyklu.

W ramach projektu Ptaki Karpat OTOP zaplanował i zrealizował szereg działań promujących prośrodowiskową działalność gospodarczą. Jednym z takich działań było przygotowanie dokumentów strategicznych dla 12 wybranych gmin karpackich opisujących kierunki rozwoju oparte o walory przyrodnicze regionu.

Konkurs dla wolontariuszy OTOP działających w regionie polskich Karpat został wydłużony do 31 grudnia 2014 r. Zapraszamy wszystkich do współpracy na rzecz ochrony przyrody polskich gór!

6 lutego 2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie uzgodniła projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Andrychów zakładający możliwość rozbudowy infrastruktury narciarskiej istniejącej na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Decyzję RDOŚ poparła Regionalna Rada Ochrony Przyrody.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL