OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Wszystkie

30 marca 2012 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ogłosiła otwarcie procedury przetargowej na opracowanie projektów planów zadań ochronnych i wykonanie ekspertyz dla 16 obszarów Natura 2000, w tym obszarów z regionu Karpat.

13 kwietnia odbyło się w Krakowie seminarium „Działania na rzecz ochrony przyrody w Małopolsce”. Spotkanie zorganizowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, a odbyło się ono w siedzibie tej instytucji, przy Placu na Stawach 3 w Krakowie.

W serwisie www.ptakikarpat.pl gromadzimy dane przygodne o stwierdzeniach ptaków z obszaru polskich Karpat. Jak dotąd do bazy ponad 60 obserwatorów wprowadziło ponad 6700 obserwacji! Przedstawiamy kolejne już podsumowanie zgromadzonych danych.

Babiogórski Park Narodowy przystąpił do sporządzenia projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (obszaru specjalnej ochrony siedlisk) PLH120001 Babia Góra.

28 marca br. do zagrody pokazowej w Mucznem przybyły kolejne żubry. Tym razem są to dwie krowy i jeden byk – wszystkie pochodzą z prywatnej Hodowli Parc Zoologique de Thoirypo we Francji.

W dniu 29 marca 2012 r. OTOP zorganizował drugie i zarazem ostatnie spotkanie dla przedstawicieli gmin karpackich województwa śląskiego. Odbyło się ono w Ujsołach i wzięło w nim udział 26 osób.

W ramach warsztatów dotyczących rozwoju form działań gospodarczych sprzyjających ochronie przyrody na terenie karpackich gmin, zespół projektu „Ptaki Karpat” spotkał się z przedstawicielami gminy Uście Gorlickie (woj. małopolskie). Warsztaty odbyły się w Wysowej Zdrój dn. 15 marca 2012 r. Wzięły w nim udział 23 osoby.

W ramach warsztatów dotyczących rozwoju form działań gospodarczych sprzyjających ochronie przyrody na terenie karpackich gmin, zespół projektu „Ptaki Karpat” spotkał się z przedstawicielami gminy Łącko (woj. małopolskie). Warsztaty odbyły się 14 marca 2012 r. Wzięły w nim udział 23 osoby.

Pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu warsztatów dla wybranych gmin karpackich odbyło się 7 marca w gminie Istebna. 

W dniach 2-4 marca 2012 r. w Czorsztynie odbyły się warsztaty dla wolontariuszy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Celem spotkania było zapoznanie jego uczestników z możliwościami udziału w pracach OTOP na zasadach wolontariatu.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL