OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Natura 2000

W grudniu 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie ustanowił dwa nowe plany zadań ochronnych dla karpackich obszarów Natura 2000.

Dnia 7 listopada 2013 r. decyzją Komisji Europejskiej przyjęto siódmy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (siedliskowych obszarów sieci Natura 2000) składających się na alpejski i kontynentalny region biogeograficzny.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie zaprasza na warsztaty konsultacyjne dotyczące projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektów planów zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Żywiecki PLH240006 oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Beskid Żywiecki PLB240002.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza na trzecie spotkanie konsultacyjne w sprawie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Na Policy i Pasmo Policy. Spotkanie odbędzie się 10 maja br. w Jabłonce.

W Tarnowie w dniu 11 kwietnia 2013 r. odbędzie się spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec.

Magurski Park Narodowy rozpoczyna realizację projektu „Opracowanie planu ochrony Ostoi Magurskiej PLH180001 i planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego”. W ramach projektu powstanie również plan ochrony obszaru sieci Natura 2000 Beskid Niski PLB180002. Wykonawcą planów jest Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Trwają prace nad projektami planów ochrony dla wielu karpackich parków narodowych i krajobrazowych województwa małopolskiego.

Właśnie rusza nowy proces biogeograficzny dla regionu alpejskiego, obejmującego w skali naszego kraju polską część Karpat. Inicjatywa ta ma na celu wymianę doświadczeń między krajami członkowskimi UE i wypracowywanie wytycznych do ochrony i zarządzania wybranymi siedliskami przyrodniczymi i gatunkami w regionie alpejskim. 

30 marca 2012 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ogłosiła otwarcie procedury przetargowej na opracowanie projektów planów zadań ochronnych i wykonanie ekspertyz dla 16 obszarów Natura 2000, w tym obszarów z regionu Karpat.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL