OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

43 Zjazd Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej

28.11.2011

W dniach 26-27 listopada 2011 r. odbył się kolejny, 43 Zjazd Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej. Obrady odbyły się sobotę 26 listopada w budynku Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego, przy al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie. Zjazd uświetniło 14 prelekcji i pokazów zdjęć o tematyce ornitologicznej, poruszającej zarówno zagadnienia lokalne, jak i te o szerszym geograficznie zasięgu. W Zjeździe wzięli udział, oprócz krajowych ornitologów i sympatyków ptaków, także goście z Niemiec i Ukrainy.

Z ramienia OTOP podczas Zjazdu wystąpił dr Tomasz Wilk, który wygłosił referat pt.: „Ptaki Karpat - co wiemy, co chcielibyśmy wiedzieć - wyniki wstępne projektu”, w którym omówił główne założenia realizowanego przez Małopolskie Biuro OTOP projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków Polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”. Oprócz tego podsumowane zostały tegoroczne prace terenowe, przedstawione ich wstępne wyniki oraz nakreślone dalsze etapy realizacji projektu „Ptaki Karpat”. Zaanonsowano również uruchomienie na stronie www.ptakikarpat.pl modułu do zbierania danych o przygodnych obserwacjach ptaków.

Następnego dnia, w niedzielę, odbyła się tradycyjna już wycieczka uczestników Zjazdu na miejski odcinek Wisły w Krakowie, gdzie można było zaobserwować zimowe zgrupowania ptaków wodnych na najważniejszym miejskim zimowisku tych ptaków w Małopolsce.

Program 43 Zjazdu Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej

Kraków, 26 – 27 XI 2011 r.

26 listopada 2011 r. (sobota)

10.00 Otwarcie Zjazdu.

10.05-10.50 Doc. dr Eugeniusz Nowak (Bonn, Niemcy) - Wybrane sylwetki ornitologów polskich, niemieckich i ukraińskich - w przygotowywanym polskim wydaniu książki biograficznej ornitologów środkowo-europejskich.

10.50-11.00 Dr inż. Damian Wiehle (MTO) - Sprawozdanie za ostatni rok z prac MTO.

11.00-11.25 Wręczenie Pomurników.

11.25-11.40 Przerwa

11.40-12.10 Michał Baran (MTO) - Rzadsze gatunki ptaków stwierdzone w 2011 r. w Małopolsce.

12.10-12.30 Doc. dr Aleksej Ewgeniewicz Ługowoj (Użgorod, Ukraina) - O niektórych problemach zoogeograficznych w badaniach ptaków.

12.30-12.50 Dr inż. Marian Stój (Komitet Ochrony Orłów, Region Podkarpacki, Jasło) - Znaczenie naturalnych kompleksów leśnych Karpat w zachowaniu populacji orła przedniego.

12.50-13.05 Przerwa

13.05-13.25 Mgr Joanna Wójcik (MTO) - Zagrożenia i ochrona ptaków w trakcie budowy autostrad A1 i A4 w południowej Polsce.

13.25-13.45 Dr Łukasz Kajtoch (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków) - Wpływ powodzi na ptaki lęgowe podgórskich koryt rzecznych.

13.45-14.05 Dr Tomasz Wilk, mgr Rafał Bobrek (OTOP) - Ptaki Karpat - co wiemy, co chcielibyśmy wiedzieć - wyniki wstępne.

14.05-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-15.20 Marcin Faber (Interrex, Łódź) - Projekty kolorowego znakowania ptaków w Polsce.

15.20-15.40 Dr Oleg Aleksejewicz Ługowoj (Muzeum Zoologiczne, Uniwersytetu Państwowego w Użgorodzie, Ukraina) Unikalna kolekcja ptaków drapieżnych i sów A. A. Grabara z wystawy Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Państwowego w Użgorodzie.

15.40-16.00 Mgr Joanna Wójcik (MTO) - Dzika Klinika- leczenie i rehabilitacja dzikich ptaków z terenu woj. małopolskiego.

16.00-16.10 Przerwa

16.10-16.30 Dr Michał Ciach (Akcja Carpatica) - Wyniki badań migracji ptaków w roku 2011 w ramach Akcji Carpatica.

16.30-16.50 Stanisław Czyż (Polska Grupa Badań Łabędzi) - W delcie Peczory - relacja z obrączkowania łabędzi czarnodziobych.

16.50-17.10 Mgr inż. Andrzej Felix Felger (Supertramp Travel) - Przyroda Maroka.

17.10-17.50 Pokaz premierowy filmu "Sowy Polski", autorstwa Artura Tabora.


27 listopada 2011 r. (niedziela)

9.00–15.00 Wycieczka na miejski odcinek Wisły. Zbiórka o godz. 9.30, Most Dębnicki od strony DH „Jubilat”.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież