OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody?

13.02.2012
Głuszec Głuszec Grzegorz Leśniewski

9 i 10 lutego odbyły się w Krakowie warsztaty „Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody – w procesie planowania i na co dzień”. Warsztaty odbyły się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, zorganizował je Klub Przyrodników ze Świebodzina.

9 i 10 lutego 2012 roku w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odbyły się kolejne z cyklu „Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody – w procesie planowania i na co dzień” warsztaty organizowane przez Klub Przyrodników ze Świebodzina. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, lasów państwowych, RDOŚ z całej Polski. Warsztaty poprowadził Paweł Pawlaczyk z Klubu Przyrodników.

W ciągu dwóch dni spotkania poruszono wiele problematycznych oraz nowych kwestii związanych z planowaniem ochrony przyrody na terenie obszarów Natura 2000 i wód. Między innymi zapowiedziany został nowy cykl seminariów biogeograficznych Komisji Europejskiej, zaprezentowano doświadczenia z prac nad planami zadań ochronnych w różnych województwach, dyskutowano nad zagadnieniami ochrony wód, zaprezentowano doświadczenia i zamierzenia w sferze renaturyzacji rzek i zrównoważonego rozwoju obszarów Natura 2000.

Mocnym karpackim akcentem podczas spotkania było wystąpienie Jana Locha (Gorczański Park Narodowy) dotyczące powstania strategii zarządzania dla obszaru Natura 2000 Gorce oraz prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Babia Góra. Dr Wojciech Mróz (Instytut Ochrony Przyrody PAN) zaprezentował natomiast cele i dotychczasowe osiągnięcia projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”.

Program warsztatów

9 lutego, czwartek

13:00–13:30 Paweł Pawlaczyk – „Nowy proces biogeograficzny”: europejska dyskusja o ochronie siedlisk Natura 2000
13:30–14:00 Wojciech Mróz, Paweł Pawlaczyk – Martwe drewno w lesie jako element monitoringu i oceny stanu ochrony leśnych siedlisk przyrodniczch
14:00–14:30 Janusz Porowski – Doświadczenia z opracowywania PZO Puszcza Białowieska
14:30–15:00 Jan Loch - Doświadczenia i problemy przy sporządzaniu projektu PZO dla PLB 120011 "Babia Góra" oraz strategii dla "Ostoi Gorczańskiej" PLH 120018.

15:00–15:30 Przerwa na kawę

15:30–16:00 Małgorzata Michna – małopolskie doświadczenia organizowania ochrony obszarów Natura 2000
16:00–16:30 Katarzyna Barańska - Rola obszarów Natura 2000 w ochronie muraw kserotermicznych w Polsce
16:30–17:00 Robert Stańko - Rola obszarów Natura 2000 w ochronie torfowisk alkalicznych i związanych z nimi gatunków w Polsce
17:00–17:30 Paweł Pawlaczyk – Doświadczenia z PZO: wspólne elementy
17:30–18:30 Dyskusja: Plany zadan ochronnych, merytoryczne wymogi ochrony obszaru Natura 2000

18:30- … Czas na indywidualne poznawanie uroków Krakowa

10 lutego, piątek

09:00–09:30 Michał Miazga – Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym
09:30–10:00 Wojciech Puchalski - O aktywny udział społeczności lokalnych w ochronie obszarów Natura 2000 w dolinach i zlewniach rzek
10:00–10:30 Dorota Chmielowiec - Natura 2000 i co dalej? Ekorozwój Doliny Baryczy
10:30–11:15 Dyskusja: Społeczna „wartość dodana” ochrony przyrody

11:15–11:45 Przerwa na kawę

11:45–12:15 Marcin Miller, Barbara Utracka - Mała zabudowa hydrotechniczna - duży problem ekologiczny
12:15–12:45 Magdalena Kujawa, Maciej Humieszczewski – Niebieski korytarz ekologiczny rzeki Iny: w kierunku celów środowiskowych
12:45–13:15 Wojciech Mróz – Udrażnianie korytarza ekologicznego Białej Tarnowskiej: w kierunku celów środowiskowych
13:15–13:45 Marcin Miller, Barbara Utracka – Błędy w planach gospodarowania wodami, na przykładzie dorzecza Słupi.
13:45-14:14 Radoslaw Koryga - Doświadczenia RDOŚ w Krakowie względem aspektów środowiskowych działań w wodach
14:15–15:00 Dyskusja: Priorytety w działaniach względem wód

15:00-16:30 Przerwa na obiad

16:30–19:30 Warsztaty prawno-przyrodnicze: doświadczenia Klubu Przyrodników i przypadki uczestników warsztatów (prowadzenie – Paweł Pawlaczyk).

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież