OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Warsztaty dla rolników w gminie Uście Gorlickie

24.04.2015
Spotkanie w Wysowej Zdrój Spotkanie w Wysowej Zdrój Rafał Bobrek

W dniu 21 kwietnia 2015 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zorganizowało warsztaty dla rolników z gminy Uście Gorlickie. Celem spotkania było poinformowanie o nowych możliwościach pozyskiwania dotacji związanych z programem rolnośrodowiskowo-klimatycznym.


W kwietniu 2015 r. OTOP rozpoczął realizację warsztatów dla rolników z wybranych gmin karpackich. Spotkania odbywają się pod wspólną nazwą „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020: nowa perspektywa rozwoju rolnictwa w gminie”. Celem spotkań jest wzmocnienie systemu ochrony półnaturalnych siedlisk przyrodniczych występujących na terenie polskich Karpat poprzez wzrost liczby rolników przystępujących do programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego w nowej perspektywie finansowej 2014–2020.

Do realizacji działania wybrana został m.in. gmina Uście Gorlickie, która niemal w całości położona jest na terenie obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002.

UscieGorlickie PLB

Podczas spotkania w Wysowej Zdrój w dniu 21 kwietnia br. doradca rolny – Pani Barbara Sazońska (Centrum Doradztwa Rolnego w Boguchwlae, oddział Radomiu) – przedstawiła zapisy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Szczególnie ważna część jej wystąpienia dotyczyła możliwości pozyskiwania dopłat w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego rekompensujących ekstensywne użytkowanie półnaturalnych siedlisk przyrodniczych, których zachowanie uzależnione jest od właściwie prowadzonej działalności rolniczej.

Botanik dr Joanna Korzeniak z Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz Rafał Bobrek z OTOP zaprezentowali potencjał środowiskowy gminy – omówione zostały występujące na terenie gminy cenne siedliska przyrodnicze oraz gatunki ptaków, których obecność kwalifikuje użytki rolne do dopłat.

Aleksandra Pępkowska-Król na przykładzie gospodarstwa rolnego OTOP zademonstrowała, jak mogą być wykorzystywane dopłaty rolne i jak łączenie działalności rolniczej z działalnością gospodarczą pomaga osiągać cele związane z ochroną przyrody, w szczególności zaś z ochroną siedlisk cennych gatunków ptaków.

Program spotkania

Otwarcie warsztatów

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 – wprowadzenie [Barbara Sazońska, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu]

Pakiety środowiskowe nowego programu rolno-środowiskowo-klimatycznego – co zmiany oznaczają dla rolnika? [Barbara Sazońska, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu]

Jak wykorzystywać dopłaty rolne – dobry przykład z Polski [Aleksandra Pępkowska-Król, Bogumiła Błaszkowska OTOP]

Potencjał środowiskowy użytków rolnych gminy – wprowadzenie [Aleksandra Pępkowska-Król, OTOP]

Siedliska przyrodnicze kwalifikujące do programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, występujące na terenie gminy [dr Joanna Korzeniak, Instytut Ochrony Przyrody PAN]

Ptaki kwalifikujące do programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, występujące na terenie gminy (głos derkacza, głos czajki[Rafał Bobrek, OTOP] 

Podsumowanie

Galeria zdjęć

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wsparcia finansowego udzielił również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

swiss plus wfos

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież