OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Ciekawe miejsca

Gorce stanowiły niegdyś drugi po Tatrach ośrodek pasterstwa w polskiej części Karpat. W latach 20. funkcjonowało na tym terenie blisko 50 bacówek i pasło się nawet ponad 10 tysięcy owiec. Wędrując po Gorcach, w wielu miejscach nadal spotyka się ślady pasterstwa, np. szałasy, a gdzieniegdzie trafiają się również czynne bacówki i stadka owiec. Jedna z nich znajduje się na Hali Wzorowej, gdzie od 2003 r. z inicjatywy Gorczańskiego Parku Narodowego prowadzony jest kulturowy wypas. Można tu zobaczyć, jak wygląda życie w szałasie pasterskim i zakupić tradycyjne wyroby: oscypki, żentycę albo bundz.

Beskid Wyspowy i Makowski, mimo że niewysoki i poddawany silnemu oddziaływaniu człowieka, jest ciekawym rejonem polskich Karpat Zachodnich. Wyróżnia się szczególnie dużymi walorami krajobrazowymi – malowniczym pejzażem zalesionych, izolowanych masywów i pasm górskich rozdzielonych zagospodarowanymi dolinami rzek. Siedliska obu Beskidów są bardzo zróżnicowane i chociaż niewiele ich fragmentów zachowało stan zbliżony do naturalnego, to jednak występuje tu fauna i flora charakterystyczna dla naturalnych górskich lasów, polan, terenów skalnych i nadrzecznych.

Spośród siedlisk wymienianych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej w Beskidzie Wyspowym i Makowskim występują (w nawiasach lokalizacje najlepiej zachowanych stanowisk):

Świat zwierzęcy Beskidu Wyspowego i Makowskiego jest stosunkowo bogaty, chociaż jedynie w nielicznych, najmniej przekształconych obszarach dorównuje bogactwu gatunkowemu sąsiednich Gorców i Beskidu Żywieckiego.

Do najstarszych zabytków w Beskidzie Wyspowym i Makowskim należą grodziska znalezione głównie w sąsiedztwie dolin Dunajca (ok. Marcinkowic, Męciny, Nabrzeża, Łukowicy), Stradomki i Tarnawki (Grodzisko, Wilkowisko, Szyk) oraz Raby (Stróża). Historia niektórych z tych miejsc sięga paleolitu i mezolitu.

Beskid Żywiecki należy do najcenniejszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo obszarów w polskich Karpatach. Kopulaste grzbiety górskie, których wysokości przewyższają 1300 m n.p.m., poprzecinane są gęstą siecią głębokich dolin potoków. U podnóża Beskidu Żywieckiego rozpościera się Kotlina Żywiecka, znacznie zaludniona, z licznymi miejscowościami i mozaiką terenów rolniczych.

Do najcenniejszych siedlisk w Beskidzie Żywieckim i Kotlinie Żywieckiej należą górskie bory świerkowe. Można je spotkać w najwyższych, położonych zwykle powyżej 1100 m n.p.m., partiach całego pasma. Ich cechą jest niepodzielnie panujący w drzewostanie świerk, któremu rzadko towarzyszy jarzębina. W runie tych zwykle chłodnych i dość wilgotnych lasów spotykamy głównie krzewinki borówki brusznicy oraz paprocie, z których charakterystyczna dla tego siedliska jest wietlica alpejska.

Beskid Żywiecki jest miejscem występowania trzech dużych drapieżników – niedźwiedzia, wilka i rysia. Wśród ssaków na szczególną uwagę zasługuje ponadto darniówka tatrzańska (patrz ramka) – mały gryzoń z rodziny nornikowatych, będący jednym z nielicznych endemitów w krajowej faunie kręgowców.

W miejscowościach położonych na terenie Beskidu Żywieckiego i Kotliny Żywieckiej zachowały się liczne zabytki kultury materialnej. Najwięcej z nich mieści się w Żywcu, którego układ urbanistyczny pochodzi z XV–XIX w. Na Górze Grojec znajdują się pozostałości ruin zamku zbójnickiego. Natomiast w samym mieście istnieje stary zamek, którego historia sięga XIV w., oraz znacznie młodszy zespół pałacowy z XIX w. wraz z parkiem pochodzącym z początku XVIII w. W Żywcu zachowało się kilka kościołów, z których najstarsze są: kościół pw. Świętego Krzyża (XIV w.) oraz kościół parafialny pw. Narodzenia NMP (XV w.).

Beskid Śląski i Mały to malowniczy region Beskidów, którego atrakcyjność przyciąga miłośników przyrody, folkloru i różnorodnej aktywności turystyczno-sportowej. Te średniej wysokości góry są dostępne dla wszystkich, gdyż przy przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa wędrówki po beskidzkich szlakach nie wymagają specjalistycznego przygotowania, sprzętu czy ubioru. Spotyka się tu nie tylko wytrawnych turystów, ale i rodziny z dziećmi oraz osoby starsze. Region oferuje kontakt z górską przyrodą, wspaniałe widoki oraz możliwość uprawiania różnych form aktywności fizycznej, takich jak piesze wędrówki, turystyka rowerowa, narciarstwo, wędkarstwo i jazda konna. Teren wraz z zapleczem turystycznym jest dobrze przygotowany na przyjęcie odwiedzających. Każdy znajdzie tu coś odpowiedniego do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i finansowych.

Page 5 of 6