OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Beskid Sądecki i Kotlina Sądecka

Zapraszamy na spacer po zboczu Bradowca – wzniesienia wschodniej części Pasma Jaworzyny Krynickiej sięgającego 770 m n.p.m., górującego malowniczo nad Tyliczem. Będzie to spacer ornitologiczny, podczas którego zwrócimy uwagę na zespół ptaków (inaczej awifaunę) i najciekawsze aspekty związane z ich biologią i ochroną.

Beskid Sądecki jest terenem wyjątkowym – zarówno pod względem krajobrazowym, jak i przyrodniczym. Do tej grupy górskiej zalicza się dwa główne pasma: Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej, przedzielone  malowniczą i intrygującą geologicznie doliną Popradu. Od północy naturalne przedpole Beskidu Sądeckiego, a zarazem wielki szlak migracyjny zwierząt tworzy Kotlina Sądecka z Dunajcem. Beskid Sądecki i Kotlina Sądecka bywają określane jako Sądecczyzna.

Urozmaicenie siedliskowe Beskidu Sądeckiego i Kotliny Sądeckiej wynika z niezwykle złożonej orografii tego obszaru. Na dominujących tu glebach brunatnych i rzadszych bielicowych rozwijają się buczyny górskie – najbardziej rozpowszechnione w Beskidach zbiorowiska leśne.

W Beskidzie Sądeckim napotkamy leśne i polne ssaki: jelenie, dziki, lisy, kuny, borsuki i przedstawicieli pilchowatych. Dobrą rekomendacją przyrodniczą jest stała obecność na terenie Beskidu Sądeckiego dużych drapieżników: sporej i stale rozwijającej się populacji rysia, około 25 wilków, niedźwiedzi (ich liczba szacowana jest ostatnio na 3–5osobników, stwierdzono także obecność przynajmniej jednej gawry), żbika, wydry i bobra.

Beskid Sądecki wraz z Kotliną Sądecką określany jako Sądecczyzna jest regionem znanym nie tylko z krajobrazu i bogatej przyrody oraz zasobów wód mineralnych, ale także z zabytków kultury. Bez wątpienia miasto Stary Sącz z zabytkowym rynkiem, klasztorem św. Kingi i dobrze zachowanym średniowiecznym założeniem miejskim oraz kilkoma starymi, zabytkowymi cerkwiami należy do najbardziej znanych.