OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Centralna część Pogórza Środkowobeskidzkiego

Chociaż Pogórze Środkowobeskidzkie charakteryzuje się pięknym krajobrazem, ciekawą przyrodą i zabytkami kultury, jest często pomijane przez turystów zmierzających w kierunku Bieszczadów czy Beskidu Niskiego. Jego centralna część jest gęsto zaludniona, a siedliska silnie przekształcone, mimo to wciąż można tu zaobserwować ciekawe i stosunkowo rzadkie gatunki zwierząt.

Krajobraz centralnej części Pogórza Środkowobeskidzkiego jest w dużej mierze przekształcony rolniczo. Siedlisk naturalnych, zwłaszcza leśnych, jest więc stosunkowo niewiele – zachowały się głównie na szczytach i stokach wzniesień oraz w dolinach rzecznych. Wśród lasów dominują żyzne buczyny i grądy, znacznie rzadsze są natomiast łęgi, sporadycznie można spotkać buczyny kwaśne i jaworzyny.

Na terenie Pogórza Środkowobeskidzkiego z racji mniejszej lesistości i większego zaludnienia duże ssaki drapieżne występują znacznie mniej licznie niż w pozostałej części Karpat. Nie zmienia to jednak faktu, że wędrując po tutejszych lasach, możemy natknąć się na trop niedźwiedzia, znaleźć rozszarpaną przez rysia sarnę czy zaobserwować watahę wilków.

Centralna część Pogórza Środkowobeskidzkiego jest zamieszkana od wielu wieków, w związku z czym obfituje w zabytki.