OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Kotlina Orawsko-Nowotarska i Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pomiędzy Tatry na południu i BeskidyZachodnie na północy wcinają się: Rów Podtatrzański, Pogórze Spisko-Gubałowskie, Kotlina Orawsko-Nowotarska i Pieniny stanowiące razem Obniżenie Orawsko-Podhalańskie – rozległy makroregion Centralnych Karpat Zachodnich. Najniżej położona i wysunięta najbardziej na północ jest Kotlina Orawsko-Nowotarska, najwyższe są natomiast wzniesienia Pogórza Spisko-Gubałowskiego; regiony te sąsiadują ze sobą i łącznie zajmują w Polsce powierzchnię około 740 km kw.

Analiza starych map austriackich pozwoliła ustalić, że w XIX w. rozległe kopuły torfowisk wysokich w polskiej części Kotliny Orawsko-Nowotarskiej rozciągały się na powierzchni niemal 3000 ha. Obecnie zajmują one nieco ponad 800 ha.

Wśród ssaków, które występują w regionie, najciekawsze są duże drapieżniki: wilk, ryś i niedźwiedź brunatny. Szanse na spotkanie z którymkolwiek z nich są niewielkie. Jedynie tropy wilków są stosunkowo częste w tutejszych borach. Pospolite są przede wszystkim gatunki łowne: lis, zając, sarna, jeleń i dzik. Spacerując dolinami rzek i potoków, możemy zobaczyć wydrę i bobra, choć najczęściej zauważymy tylko ślady ich obecności – tropy wydry na błotnistych brzegach lub charakterystyczne zgryzy bobrowe.

Najcenniejszym zabytkiem sakralnym w regionie jest gotycki kościół św. Michała Archanioła w Dębnie, który wraz z innymi drewnianymi kościołami Polski południowej został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Początki budowli przypadają na XIII w., m.in. odnaleziono tu przedstawiające św. Katarzynę i św. Agnieszkę najstarsze polskie malowidło na desce z 1280 r., obecnie obraz znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, a w Dębnie powieszono jego kopię.