OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Pieniny

Pieniny są niewielkim pod względem wysokości i powierzchni pasmem górskim o niepowtarzalnym krajobrazie oraz wyjątkowym bogactwie kulturowym i przyrodniczym. Krajobraz stanowi tu mozaikę przenikających się ekosystemów naturalnych i powstałych w wyniku działalności człowieka.

Leśne siedliska Pienin w różnym stopniu zostały przekształcone przez człowieka i zazwyczaj tworzą mozaikę z terenami otwartymi.

Dużą różnorodność przyrodniczą Pienin odzwierciedla fauna tego terenu z ponad 7000 gatunków.

Długa historia pienińskich miejscowości przyczyniła się do powstania wielu cennych zabytków kultury. Na szczególną uwagę zasługują zamki w Czorsztynie, Niedzicy oraz zamek pieniński na Górze Zamkowej, a także obiekty sakralne i uzdrowiskowa zabudowa Szczawnicy.