OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Pogórze Przemyskie i Dynowskie

Pogórze Przemyskie i Dynowskie znajduje się w południowo-wschodniej części Polski i obejmuje swoim zasięgiem fragment najbardziej wysuniętej na wschód części Zewnętrznych Karpat Zachodnich.

Krajobraz Pogórza Przemyskiego zdominowany jest przez lasy, które zajmują ponad 60 proc. powierzchni regionu. Na Pogórzu Dynowskim lasy stanowią tylko 30 proc. powierzchni, a w krajobrazie wyróżniają się przede wszystkim siedliska terenów otwartych związane z dobrze rozwiniętym rolnictwem.

Duże powierzchnie kompleksów leśnych, poprzecinanych enklawami terenów rolniczych i ciekami wodnymi, stwarzają na Pogórzu Dynowskim i Przemyskim dogodne warunki do rozwoju i bytowania wielu gatunkom zwierząt. Występują tu m.in. duże ssaki drapieżne: niedźwiedź brunatny, wilk, ryś oraz żbik – gatunki bardzo wrażliwe na fragmentację lasów. Ich obecność świadczy o znacznej jeszcze ciągłości tutejszych ekosystemów leśnych.

Na wybierających się w strony Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego czeka wiele zabytków, z których przeważająca część to obiekty o charakterze sakralnym – cerkwie, kapliczki, cmentarze, klasztory. Opowieść o nich warto rozpocząć od sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, do którego każdego roku ściągają tysiące pielgrzymów, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz uczestniczyć w odprawianych przy kapliczkach kalwaryjskich nabożeństwach zwanych dróżkami.