OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Pogórze Przemyskie i Dynowskie

Pogórze Przemyskie i Dynowskie - fauna

13.12.13
Puszczyk uralski Puszczyk uralski Marcin Lenart

Duże powierzchnie kompleksów leśnych, poprzecinanych enklawami terenów rolniczych i ciekami wodnymi, stwarzają na Pogórzu Dynowskim i Przemyskim dogodne warunki do rozwoju i bytowania wielu gatunkom zwierząt. Występują tu m.in. duże ssaki drapieżne: niedźwiedź brunatny, wilk, ryś oraz żbik – gatunki bardzo wrażliwe na fragmentację lasów. Ich obecność świadczy o znacznej jeszcze ciągłości tutejszych ekosystemów leśnych.

Silną reprezentację mają w regionie nietoperze. Obszar Natura 2000 Kościół w Dydni powołany został ze względu na obecność największej na Podkarpaciu kolonii rozrodczej nocka dużego. Dodatkowo przedmiotami ochrony Ostoi Czarnorzeckiej są: mopek, nocek orzęsiony i Bechsteina. Ponadto z okolic Nozdrzca znane są nocek rudy i wąsatek, a z Przemyśla – nocek Brandta.

Na terenie Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego stwierdzono występowanie około 30 gatunków rzadkich ptaków. Szczególnie cenne są: orlik krzykliwy, derkacz, dzięcioł zielonosiwy, puszczyk uralski, muchołówka białoszyja. Nadto 11 gatunków zostało wymienionych w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” jako ptaki zagrożone. Do ważnych gatunków należą także: błotniak stawowy, bączek, bocian czarny, bocian biały, trzmielojad, włochatka, zimorodek, dzięcioł czarny, dzięcioł białoszyi, dzięcioł średni. W okresie migracji w dolinie rzeki San pojawiają się: bielik, błotniak zbożowy, rybołów, żuraw. Gniazduje tutaj prawdopodobnie orzeł przedni oraz puchacz.

Występują tutaj rzadkie gatunki płazów i gadów. Należy zwrócić uwagę na jedno z niewielu krajowych stanowisk żaby dalmatyńskiej. Liczne są stanowiska traszki karpackiej czy salamandry plamistej. Dawniej stwierdzany był na tych terenach wąż Eskulapa, niewykluczone, że choć ostatnio niewykrywany, nadal tu jest.

W dopływach rzek San i Wiar występują rzadkie gatunki ryb: kiełb Kesslera, głowacz pręgopłetwy oraz koza złotawa.

Od XIX w. tereny Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego były obiektem zainteresowania badaczy za sprawą rzadkich gatunków bezkręgowców.

Ciekawostką jest to, że stwierdzono tu obecność endemicznych elementów wschodniokarpackich, reprezentowanych przez chrząszcze, ślimaki i krocionogi. Przykładem takich wschodniokarpackich gatunków tu, w Karpatach Zachodnich, są endemity wschodniokarpackie: wij Lithobius silvivagus i ślimak Trichia bielzi, oraz subendemity wschodniokarpackie: biegacz Trechus pulpani, kusak Leptusa carpathica, ślimak Perforatella dibothrion. Szczególnie cenne stanowiska bezkręgowców znajdują się w dolinie rzeki Wiar i potoku Turnica. Warto wspomnieć o występujących tu motylach: modraszkach Rebela (kserotermiczny ekotyp modraszka alkona), telejusie i nausitousie, czerwończyku nieparku, niepylaku mnemozynie i krasopani herze.

 

Tekst jest fragmentem rozdziału „Pogórze Przemyskie i Dynowskie”
z książki „Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy”.
Autor: Przemysław Kunysz

Add comment


Security code
Refresh