OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Pogórze Rożnowskie i Ciężkowickie

Pogórze Rożnowskie i Ciężkowickie to niewielki zakątek Polski, położony pomiędzy dolinami Dunajca i Wisłoki. Do odwiedzenia tego regionu zachęcają malownicze krajobrazy oraz zaskakujące bogactwo przyrodnicze i kulturowe. Niech skusi nas zatem spotkanie oko w oko z bielikiem lub z Pięknym Jasiem w dolinie Dunajca, poszukiwanie skarbów na Zbójnickim Szlaku, czerwony rąbek piekielnicy, Skamieniałe Miasto, Małpia Wyspa albo Karpacka Troja.

Na terenie Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego na nielicznych wzniesieniach przekraczających 500 m n.p.m., np. w okolicy Jamnej, w paśmie Brzanki i Liwocza, wykształciło się piętro regla dolnego z zespołem żyznej buczyny karpackiej w formie reglowej. W strefie tej, w szczytowych partiach grzbietów, m.in. na Rosulcu (516 m n.p.m.), Mogile, w paśmie Brzanki, rozwinęła się ponadto kwaśna buczyna górska.

Do największych zwierząt zamieszkujących opisywane pogórza zaliczamy ssaki parzystokopytne: dzika, jelenia i sarnę. W odróżnieniu od terenów górskich nie ma tutaj dużych drapieżników. Oprócz wydry i bobra, spośród gatunków zamieszczonych w załączniku II do dyrektywy siedliskowej, wymienić należy przede wszystkim podkowca małego i nocka dużego.

Pogórza są gęsto zaludnione, osadnictwo rozwinęło się nie tylko w obniżeniach, ale również na grzbietach. Mieszkańcy tych terenów należą do trzech niegóralskich grup etnograficznych: Krakowiaków Wschodnich, Lachów sądeckich, a przede wszystkim do Pogórzan zamieszkujących rozległy obszar od Pogórza Rożnowskiego po Pogórze Dynowskie i Bukowskie.