OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Tatry

Tatry stanowią niewielką część rozległego łańcucha Karpat i są najwyższym masywem pomiędzy Alpami i Kaukazem, z charakterystycznym alpejskim krajobrazem i typowym układem stref klimatyczno-roślinnych. Są również obszarem o wyjątkowej różnorodności biologicznej, gdyż ze względu na swoje położenie stanowią najdalej na północ wysunięte centrum endemizmu w Europie oraz największy ośrodek flory i fauny wysokogórskiej w tej części kontynentu.

Tatry mają szczególne znaczenie dla zachowania siedlisk o charakterze górskim i wysokogórskim, z których najcenniejszymi są górskie bory świerkowe i limbowe, reliktowe laski sosnowe, zarośla kosodrzewiny, wysokogórskie murawy oraz wyleżyska śnieżne, ściany skalne i piargi, a także jaskinie.

Tym, co wyróżnia świat zwierzęcy Tatr, jest duża różnica wysokości na stosunkowo niewielkim obszarze, zmieniające się strefowo i lokalnie warunki klimatyczne, a także szata roślinna. Stwarza to specyficzne warunki do życia, do których tylko nieliczne gatunki zwierząt zdołały się przystosować. Dlatego wraz ze wzrostem wysokości spada ich liczba, przez co każdy gatunek ma wyjątkowe znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej tego obszaru, tym bardziej że większość z nich jest bezcenna w skali Europy. Łącznie na obszarze Tatr występuje około 65 gatunków ssaków, nieco ponad 100 gatunków ptaków lęgowych, 7 gatunków płazów i 4 gadów, 6 gatunków ryb (z czego tylko 4 są rodzime) oraz przynajmniej kilka tysięcy bezkręgowców.

Na obszarze Tatr Polskich zachowały się liczne ślady dawnej ingerencji człowieka w ich naturalny krajobraz. Do najstarszych należą relikty kultury pasterskiej, takie jak szałasy czy szlaki pasterskie. Spośród nich te pierwsze są najbardziej powszechnym elementem tatrzańskiego krajobrazu kulturowego i spotykane są niemal na całym obszarze tych gór.