OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Do pobrania

Materiały ogólne
Ptaki polskich Karpat - stan, zagrożenia, ochrona
[pdf 48.48 MB]

Książka jest podsumowaniem aktualnej wiedzy na temat rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków polskich Karpat, w tym przede wszystkim wiedzy zgromadzonej w ramach projektu "Ptaki Karpat". Przedstawiono w niej rozmieszczenia, liczebności i wymagania siedliskowe kilkudziesięciu gatunków. Podsumowano ich zagrożenia i zaproponowano rozwiązania dotyczące ochrony. Przedyskutowano również rolę Karpat w ochronie krajowej awifauny, główne czynniki zagrażające poszczególnym grupom ptaków oraz wizję ich ochrony.

Ptaki Karpat. Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony
[pdf 1.81 MB]

Broszura informuje o założeniach i celach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków  polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania  i ochrony”  (w skrócie - „Ptaki Karpat”) realizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w latach 2011-2015.

Policzmy ptaki polskich Karpat!
[pdf 418.67 kB]

Artykuł "Policzmy ptaki polskich Karpat" przedstawia glówne założenia projektu. Opublikowany został w kwartalniku Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków "Ptaki" (3'11).

Lista kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat
[pdf 306.80 kB]

Lista kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat, na których koncentrują się działania projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”.

Inwentaryzacja ptaków

Ptaki szponiaste - instrukcja metodyczna
[zip 1.26 MB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących ptaki szponiaste.

Ptaki nadrzeczne - instrukcja metodyczna 2014
[zip 1.25 MB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących ptaki nadrzeczne.

Ptaki leśne - instrukcja metodyczna 2014
[zip 2.22 MB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących ptaki leśne.

Sowy - instrukcja metodyczna 2014
[zip 1.35 MB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących sowy.

Derkacz - instrukcja metodyczna 2014
[zip 1.44 MB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących derkacza.

Ptaki wysokogórskie - instrukcja metodyczna 2014
[zip 1.66 MB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących ptaki wysokogórskie.

Ptaki migrujące - instrukcja metodyczna 2012
[pdf 780.28 kB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących ptaki migrujące w 2012 r.

Ptaki wodno-błotne - instrukcja metodyczna 2012-2013
[pdf 711.59 kB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących ptaki wodno-błotne.

Edukacja

Scenariusze zajęć
[pdf 17.72 MB]

Publikacja w przygotowaniu.

Społeczności lokalne, gospodarka i turystyka w Karpatach

Sieć Natura 2000 w Karpatach
[pdf 825.60 kB]

Broszura porusza tematykę sieci Natura 2000 w polskich Karpatach. Szczególny nacisk położony został tu na korzyści, jakie z obecności obszarów Natura 2000 mogą wynikać dla lokalnych społeczności.

Warsztaty dla społeczności lokalnych
[pdf 982.20 kB]

Rapor z przeprowadzonych przez OTOP warsztatów dla społeczności lokalnych z 12 wybranych gmin w Karpatach.

Wizja ekorozwoju gmin karpackich - dobre praktyki
[pdf 1.99 MB]

Broszura dotyczy możliwości rozwoju dziedzin gospodarki sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi Karpat. W szczególności promowane są cztery formy działalności: przetwarzanie biomasy, wytwarzanie i promocja produktu lokalnego, działalność pasterska oraz zrównoważona turystyka.

Przyroda polskich Karpat
[pdf 7.87 MB]

"Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy" to książka promująca walory przyrodnicze i kulturowe regionu. Poprzez publikację OTOP zachęca do uprawiania zrównoważonej turystyki kwalifikowanej.

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Bircza
[pdf 1.85 MB]

Dokument wskazuje możliwości rozwoju gminy Bircza w oparciu o dziedziny gospodarki sprzyjające przyrodzie.

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Bystra Sidizna
[pdf 2.26 MB]

Dokument wskazuje możliwości rozwoju gminy Bystra-Sidzina w oparciu o dziedziny gospodarki sprzyjające przyrodzie.

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Czarny Dunajec
[pdf 2.20 MB]

Dokument wskazuje możliwości rozwoju gminy Czarny Dunajec w oparciu o dziedziny gospodarki sprzyjające przyrodzie.

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Dobra
[pdf 2.15 MB]

Dokument wskazuje możliwości rozwoju gminy Dobra w oparciu o dziedziny gospodarki sprzyjające przyrodzie.

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Gromnik
[pdf 2.38 MB]

Dokument wskazuje możliwości rozwoju gminy Gromnik w oparciu o dziedziny gospodarki sprzyjające przyrodzie.

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Istebna
[pdf 2.17 MB]

Dokument wskazuje możliwości rozwoju gminy Istebna w oparciu o dziedziny gospodarki sprzyjające przyrodzie.

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Komańcza
[pdf 1.73 MB]

Dokument wskazuje możliwości rozwoju gminy Komańcza w oparciu o dziedziny gospodarki sprzyjające przyrodzie.

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Łącko
[pdf 2.21 MB]

Dokument wskazuje możliwości rozwoju gminy Łącko w oparciu o dziedziny gospodarki sprzyjające przyrodzie.

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Rymanów
[pdf 1.97 MB]

Dokument wskazuje możliwości rozwoju gminy Rymanów w oparciu o dziedziny gospodarki sprzyjające przyrodzie.

  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
Page 1 of 2

Gospodarka leśna

W ramach projektu „Ptaki Karpat" zaplanowaliśmy cykl spotkań z przedstawicielami karpackich nadleśnictw.

czytaj więcej »

Gospodarka rolna

Przedstawicieli izb rolnych i ośrodków doradztwa rolniczego z terenu Karpat zapraszamy do udziału w warsztatach rolnych.

czytaj więcej »

Społeczności lokalne

Jednym z kluczowych celów projektu skierowanym do wybranych gmin z regionu Karpat jest stworzenie strategii ekonomiczno-przyrodniczych.

czytaj więcej »

Wolontariusze

Z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków aktualnie związanych jest ok. 600 wolontariuszy, którzy działają na terenie całego kraju.

czytaj więcej »