OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Inwentaryzacja

Poznanie rozmieszczenia i liczebności kluczowych gatunków ptaków polskiej części Karpat oraz zebranie informacji na temat stanu ich siedlisk i zagrożeń to jedno z głównych zadań projektu „Ptaki Karpat". W ramach tego zadania w latach 2011-2014 prowadzona jest inwentaryzacja awifauny polskich Karpat. Jej celem są przede wszystkim gatunki ptaków szczególnie istotne dla ochrony awifauny gór. 

czytaj więcej » 

Metodyki liczeń ptaków odnajdziesz tutaj

W ciągu półtora roku od uruchomienia na naszej stronie aplikacji do zbierania danych o ptakach polskich Karpat, liczba obserwacji w bazie przekroczyła 30 tysięcy, a współpracę z OTOP podjęło ponad 100 obserwatorów-wolontariuszy. Dlatego oddajemy w Wasze ręce kolejne podsumowanie danych zebranych przez wiele osób prowadzących obserwacje ornitologiczne na obszarze objętym działaniami projektu Ptaki Karpat.

W ciągu prawie roku od uruchomienia na naszej stronie aplikacji do zbierania danych o ptakach polskich Karpat, liczba obserwacji w bazie danych przekroczyła 10 tysięcy, a współpracę z OTOP podjęło ponad 80 obserwatorów-wolontariuszy. Przyszedł czas na podsumowanie zebranych danych i zaprezentowanie wyników wspólnej pracy wielu osób prowadzących obserwacje ornitologiczne na obszarze objętym działaniami Projektu „Ptaki Karpat”.

Od początku września do połowy listopada 2011 roku prowadzono na obszarze polskich Karpat liczenia ptaków migrujących. W dwunastu wytypowanych lokalizacjach (punktach widokowych) liczono przelotne ptaki z kilku grup (szponiaste, bociany, żurawie, gęsi, gołębie i krukowate).

W 2011 r. przeprowadzono inwentaryzację sów leśnych na 11 losowo wybranych powierzchniach 5x5 km, rozmieszczonych na obszarach leśnych Karpat. Na każdej z nich wykonano w sezonie wiosennym po dwie nocne kontrole terenowe, podczas których liczono ptaki na około 100 punktach (stosując stymulację głosową) i na trasach przejścia pomiędzy nimi. Stwierdzono 125 sów z 6 gatunków.

W roku 2011 przeprowadzono inwentaryzację ptaków leśnych na 72 losowo wybranych powierzchniach 2x2 km w Karpatach. Wykonano blisko 300 porannych, kilkugodzinnych kontroli terenowych, podczas których liczono ptaki na ponad pół tysiącu punktów. Stwierdzono blisko 50 gatunków ptaków z grupy kluczowych, na których koncentruje swe działania projekt „Ptaki Karpat”.

Poznanie rozmieszczenia i liczebności kluczowych gatunków ptaków polskiej części Karpat oraz zebranie informacji na temat stanu ich siedlisk i zagrożeń to jedno z głównych zadań projektu „Ptaki Karpat". W ramach tego zadania w latach 2011-2014 prowadzona jest inwentaryzacja awifauny polskich Karpat. Jej celem są przede wszystkim gatunki ptaków szczególnie istotne dla ochrony awifauny gór.