OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska
Ogólne

Poznanie rozmieszczenia i liczebności kluczowych gatunków ptaków polskiej części Karpat oraz zebranie informacji na temat stanu ich siedlisk i zagrożeń to jedno z głównych zadań projektu „Ptaki Karpat". W ramach tego zadania w latach 2011-2014 prowadzona jest inwentaryzacja awifauny polskich Karpat. Jej celem są przede wszystkim gatunki ptaków szczególnie istotne dla ochrony awifauny gór.