OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Inne

Ekorozwój gmin karpackich

07.11.2013
Redyk w Leśnicy na Podhalu Redyk w Leśnicy na Podhalu Józef Michałek

Nakładem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ukazała się publikacja „Wizja ekorozwoju gmin karpackich – dobre praktyki”. Jej głównym przesłaniem jest teza, że wysoka jakość środowiska naturalnego, oprócz zapewnienia przyjaznego miejsca do życia, może gwarantować zrównoważony rozwój wielu gałęzi gospodarki.

Broszura „Wizja rozwoju gmin karpackich” jest próbą podsumowania działań dotyczących promocji prośrodowiskowej działalności gospodarczej. Działania te OTOP realizuje na terenie polskich Karpat od 2011 r. Kieruje je do lokalnych społeczności, w tym przede wszystkim: przedstawicieli władz samorządowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych (m.in. lokalnych grup działania), animatorów kultury, lokalnych liderów. W szczególności dotyczą one 12 gmin: Bircza, Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Dobra, Gromnik, Istebna, Komańcza, Łącko, Rymanów, Tyrawa Wołoska, Ujsoły i Uście Gorlickie.

W publikacji znalazło się omówienie możliwości rozwoju na obszarze gmin usytuowanych w regionie o wybitnych walorach przyrodniczych 4 wyjątkowych form działalności gospodarczej:

- przetwarzanie biomasy,

- wytwarzanie i promocja produktu lokalnego,

- działalność pasterska oraz

- zrównoważona turystyka.

Omówione dziedziny są mocno zakorzenione w tradycji i kulturze polskich Karpat; bazują na walorach przyrodniczych oraz lokalnym potencjale społecznym. Ich wdrażanie może odgrywać ważną rolę w zapewnianiu stabilności ekonomicznej obszarów wiejskich, aktywizacji lokalnych społeczności oraz ochronie zabytków kultury i zasobów przyrodniczych Karpat.

Przygotowanie i druk broszury umożliwiło wsparcie udzielone przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Broszurę „Wizja ekorozwoju gmin karpackich” wydano w nakładzie 1200 egzemplarzy. Elektroniczna wersja dokumentu znajduje się tutaj.

 

Gminy12

Gminy karpackie zaangażowane w projekt OTOP.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież