OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Inne

Alpy Karpatom – II nabór wniosków

13.01.2014
Rezerwat Krywe, Bieszczady Rezerwat Krywe, Bieszczady Grzegorz Leśniewski

Trwają nabory wniosków do konkursów realizowanych w ramach projektu „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. W dwóch konkursach, ogłoszonych przez: Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego i Bieszczadzkie Forum Europejskie, mogą wziąć udział mikro- i małe przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe z wybranych regionów Podkarpacia.

Alpy Karpatom – Górski Fundusz Przedsiębiorczości

Alokacja finansowa: 1 498 717,90 CHF.

Miejsce składania wniosków: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne)

Termin składania wniosków: 2 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r.

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Mikro i małe przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w szczegółowym opisie celów projektu Alpy Karpatom położone na obszarze wdrażania projektu:
- powiat sanocki – gminy: Zagórz, Sanok, Besko, Bukowsko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn;
- powiat krośnieński – gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Rymanów, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;
- powiat leski – gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina;
- powiat bieszczadzki – gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska;
- powiat miasta Krosna – gmina Krosno.

Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 1 rok, licząc do dnia złożenia Wniosku o dotację. Wymagana jest ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres.

Rodzaj i wielkość dotacji

Wnioski mogą być składane na projekty mające na celu:
- wykreowanie i wypromowanie produktów markowych;
- poszerzenie oferty działalności objętej projektem;
- wsparcie sieci marketingu produktów rozproszonych producentów.

Maksymalny poziom dofinansowania – 60%; minimalna kwota dofinansowania – 21 000,00 PLN; maksymalna kwota dofinansowania – 64 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje: www.alpykarpatom.pl.

Alpy Karpatom – Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych

Alokacja finansowa: 748 383,19 CHF

Miejsce składania wniosków: Bieszczadzkie Forum Europejskie (ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko, tel/fax 13 46 962 72).

Termin składania wniosków: 2 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r. do godz. 15.00.

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Organizacje pozarządowe położone na terenie realizacji projektu „Alpy Karpatom”: powiat sanocki, leski, bieszczadzki, krośnieński oraz powiat miasta Krosna. Ponadto wnioskodawca musi być zarejestrowany jako organizacja pozarządowa zgodnie z polskim prawem o stowarzyszeniach i fundacjach. Organizacja powinna posiadać minimum roczny okres działalności poparty doświadczeniem w realizowaniu projektów w regionie objętym projektem.

Rodzaj i wielkość dotacji

Dofinansowanie dotyczy projektów mających na celu:
- rozwój przedsiębiorczości organizacji pozarządowych (zwłaszcza organizacji działających na obszarach wiejskich) w szczególności w zakresie turystyki i produktu lokalnego;
- poszerzenie oferty turystycznej regionu poprzez wykorzystanie specyficznych wartości kulturowych obszaru docelowego;
- wspieranie cennych inicjatyw oddolnych promujących region, w szczególności jego produkty, usługi, kulturę i sztukę oraz podnoszących atrakcyjność turystyczną regionu;
- rozszerzenie zakresu usług i działań organizacji pozarządowych, prowadzących do wydłużenia sezonu turystycznego w regionie;
- transfer doświadczeń szwajcarskich, szczególnie w zakresie wsparcia sektora biznesu okołoturystycznego, produktu lokalnego i/lub promocji regionu.

Maksymalny poziom dofinansowania – 90%; minimalna kwota dofinansowania – 5000,00 PLN; maksymalna kwota dofinansowania – 21 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje: www.alpykarpatom.pl.

 

Projekt „Alpy Karpatom” realizowany jest przez Fundację Karpacką – Polska. Współfinansowanie zapewnia Szwajcaria w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież