OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Inne

Przyjazna przyrodzie działalność gospodarcza w Karpatach

04.07.2014
Działalność pasterska w Karpatach Działalność pasterska w Karpatach Tomasz Wilk

W ramach projektu Ptaki Karpat OTOP zaplanował i zrealizował szereg działań promujących prośrodowiskową działalność gospodarczą. Jednym z takich działań było przygotowanie dokumentów strategicznych dla 12 wybranych gmin karpackich opisujących kierunki rozwoju oparte o walory przyrodnicze regionu.

W minionym roku we współpracy z fundacjami: Partnerstwo dla Środowiska, Pasterstwo Transhumancyjne i Instytutem Karpackim oraz pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, OTOP opracował 12 strategii ekorozwoju dla wybranych gmin karpackich.

W dokumentach opisane zostały kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej, uwzględniające specyfikę każdego z regionów. Szczegółowo podjęto temat 4 dziedzin gospodarki, które ściśle związane są w Karpatach z dobrej jakości środowiskiem naturalnym. Były to:

- przetwarzanie biomasy;

- wytwarzanie i promocja produktu lokalnego;

- działalność pasterska oraz

- zrównoważona turystyka.

 Gminy sreategie ekorozwoju

Gminy, dla których opracowane zostały strategie.

 

W przypadku każdej z gmin szczegółowo omówione zostały tylko dwie z wymienionych dziedzin, których wybór uzależniony był od specyfiki każdego z regionów. I tak, dla kolejnych gmin były to:

- Bircza – działalność pasterska i turystyka (pdf);

- Bystra-Sidzina – działalność pasterska i turystyka (pdf);

- Czarny Dunajec – produkt lokalny i przetwarzanie biomasy (pdf);

- Dobra – przetwarzanie biomasy i produkt lokalny (pdf);

- Gromnik – produkt lokalny i turystyka (pdf);

- Istebna – przetwarzanie biomasy i turystyka (pdf);

- Komańcza – działalność pasterska i turystyka (pdf);

- Łącko – przetwarzanie biomasy i produkt lokalny (pdf);

- Rymanów – przetwarzanie biomasy i turystyka (pdf);

- Tyrawa Wołoska – przetwarzanie biomasy i turystyka (pdf);

- Ujsoły – działalność pasterska i turystyka (pdf);

- Uście Gorlickie – działalność pasterska i produkt lokalny (pdf).

Trwały rozwój omówionych gałęzi gospodarki możliwy będzie w regionie tylko wtedy, gdy walory środowiska, od których są one uzależnione, nie zostaną zniszczone, zarówno w skutek samej działalności gospodarczej, jak i z jakiegokolwiek innego powodu.

Treść dokumentów skonsultowana została z urzędami poszczególnych gmin. Odbiorcami opracowanych dokumentów są: przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe (m.in. lokalne grupy działania), animatorzy kultury czy lokalni liderzy.

Elektroniczne wersje dokumentów dostępne są także w dziale Do pobrania.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież