OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Inne

Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej w Karpatach

28.11.2014
Bieszczady Bieszczady Grzegorz Leśniewski

Nakładem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ukazała się publikacja „Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej w Karpatach”. W opracowaniu zawarto wskazówki dotyczące modelu gospodarki leśnej godzącego przyrodnicze i ekonomiczne wymogi, którym musi sprostać współczesna gospodarka leśna w jednym z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Polski.

W ramach działań, których celem jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających zrównoważoną gospodarkę leśną w polskich Karpatach, będących częścią projektu Ptaki Karpat, opracowana i opublikowana została broszura „Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej w Karpatach”.

W pierwszej części opracowania zaprezentowane zostały walory przyrodnicze karpackich lasów ze szczególnym uwzględnieniem występujących tu ptaków. Następnie omówione zostały prawne aspekty ochrony przyrody w lasach. Przedstawiono przykłady właściwych zapisów w istniejących planach urządzenia lasów lub planach zadań ochronnych obszarów Natura 2000. W końcu podsumowano różne aspekty gospodarki leśnej związane w szczególny sposób z ochroną różnorodności biologicznej siedlisk leśnych:
- sposoby kształtowania struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanu;
- wyłączanie z użytkowania gospodarczego drzewostanów, tworzenie stref ochronnych gatunków rzadkich;
- terminy zabiegów;
- zachowanie drzew martwych, biocenotycznych i dziuplastych.

Broszurę „Przyrodnicze aspekty gospodarki leśnej w Karpatach” wydano w nakładzie 800 egzemplarzy. Opracowanie i druk publikacji możliwe było dzięki wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Elektroniczna wersja dokumentu znajduje się tutaj.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież