OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Inne

Ptaki polskich Karpat – książka podsumowująca wyniki projektu

21.10.2016
Głuszec Głuszec Grzegorz Leśniewski

W październiku 2016 r. OTOP wydało książkę „Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona”. Publikacja podsumowuje kilkuletnie badania prowadzone w ramach projektu „Ptaki Karpat”.

„Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona” to obszerna monografia dotycząca lęgowej awifauny polskich Karpat, będąca podsumowaniem prac prowadzonych w ramach projektu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” (Ptaki Karpat). Bogaty zestaw danych zgromadzony w trakcie inwentaryzacji ptaków prowadzonej przez OTOP w latach 2011–2015 uzupełniony został informacjami dostarczonymi przez wolontariuszy oraz instytucje i organizacje zajmujące się badaniem awifauny. Pozwoliło to na opracowanie monografii prezentującej obecny stan wiedzy o ptakach polskich Karpat – regionu pełniącego w skali kraju (ale nie tylko) niezwykle istotną rolę w ochronie awifauny.

 

Okladka str 1

 

Wyniki inwentaryzacji ptaków Karpat przedstawiono na kilka sposobów. W pierwszej kolejności zaprezentowano dane dotyczące najważniejszych grup – ptaków leśnych, nadrzecznych, wysokogórskich, a także sów i ptaków szponiastych. Zaprezentowano tu m.in. różnorodność gatunkową w obrębie grup oraz rozpowszechnienie poszczególnych gatunków.

W najobszerniejszej części, poświęconej charakterystyce kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat, skupiono się na 37 gatunkach rzadkich i zagrożonych. Przedstawiono tu m.in. ich obecne rozmieszczenia, liczebności i zagęszczenia, a także wymagania siedliskowe. Przyjmując karpacką perspektywę przeanalizowano najistotniejsze zagrożenia i zaproponowano działania ochronne. Znaczną część opisu gatunków oparto o wyniki zaawansowanych analiz statystycznych, które dodatkowo zaprezentowano w przejrzysty sposób na licznych rycinach i w tabelach.

W końcowych rozdziałach książki przedstawiono ogólną analizę roli regionu polskich Karpat w ochronie krajowej awifauny. Syntetycznie ujęto czynniki zagrażające różnym grupom ptaków, wyróżnionym przede wszystkim w oparciu o wymagania siedliskowe. Wyszczególniono także pilne do podjęcia działania ochronne odpowiadające na obecne w regionie problemy środowiskowe.

Monografia opracowana została przez liczny zespół autorski. Wzbogacono ją fotografiami prezentującymi opisywane gatunki, najważniejsze karpackie siedliska ptaków oraz czynniki im zagrażające. Części opisowe książki poprzedzono szczegółową dokumentację dotyczącą metodyk inwentaryzacji ptaków i analiz danych.

Mamy nadzieję, że wyniki projektu „Ptaki Karpat” podsumowane w przystępny sposób w książce przyczynią się do efektywniejszej ochrony ptaków i ich siedlisk w regionie polskich Karpat. Książka „Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona” dostępna jest w wersji elektronicznej.

Przykładowe strony książki

Podsumowanie informacji o książce:

Tytuł: „Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona”
Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki 2016
ISBN 978-83-89830-19-7
Redakcja: Tomasz Wilk, Rafał Bobrek, Aleksandra Pępkowska-Król, Grzegorz Neubauer, Jakub Z. Kosicki
Autorzy: Paweł Armatys, Rafał Bobrek, Włodzimierz Cichocki, Michał Ciach, Jozef Hordowski, Łukasz Kajtoch, Jakub Z. Kosicki, Marta Kociuba, Ziemowit Kosiński, Bogusław Kozik, Wiesław Król, Krzysztof Kus, Marcin Matysek, Paweł Mielczarek, Grzegorz Neubauer, Damian Nowak, Aleksandra Pępkowska-Król, Piotr Profus, Krzysztof Stępniewski, Marian Stój, Katarzyna Turzańska, Kazimierz Walasz, Tomasz Wilk, Zbigniew Żurek.

More in this category: « Ptaki okolic Bradowca

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież