OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

W dniach 26-27 listopada 2011 r. odbył się kolejny, 43 Zjazd Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej. Obrady odbyły się sobotę 26 listopada w budynku Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego, przy al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie. Zjazd uświetniło 14 prelekcji i pokazów zdjęć o tematyce ornitologicznej, poruszającej zarówno zagadnienia lokalne, jak i te o szerszym geograficznie zasięgu. W Zjeździe wzięli udział, oprócz krajowych ornitologów i sympatyków ptaków, także goście z Niemiec i Ukrainy.

29 listopada 2011 r. w gminie Czarny Dunajec OTOP przeprowadził spotkanie warsztatowe wspólnie z przedstawicielami lokalnych samorządów i społeczności. Celem warsztatów było wprowadzenie do tematyki dotyczącej rodzajów działalności gospodarczej sprzyjającej ochronie przyrody.

Po udanym spotkaniu warsztatowym w gminie Gromnik przyszedł czas na organizację kolejnego, tym razem w gminie Dobra. Warsztaty odbyły się 22 listopada br. w Dobrej. Wzięło w nich udział 26 osób reprezentujących urząd gminy i lokalną społeczność.

 W ramach projektu „Ptaki Karpat” rozpoczęliśmy cykl warsztatów dla wybranych samorządów lokalnych z regionu polskich Karpat. Pierwsze warsztaty odbyły się 8 listopada br. w gminie Gromnik. Wzięło w nich udział 24 mieszkańców gminy z wójtem - Bogdanem Staszem - na czele.

3 października 2011 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone problemom związanym z ochroną głuszca i cietrzewia w polskich Karpatach Zachodnich.

28 września 2011 r. w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego odbyła się konferencja poświęcona sporządzeniu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry, którego realizację zaplanowano na kilka najbliższych lat.

W dniach 8-10 września 2011 r. w Bieszczadzkim Parku Narodowym odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. W tym roku program konferencji podporządkowany został znaczeniu lasów w ochronie różnorodności biologicznej Karpat. OTOP na konferencji reprezentował Tomasz Wilk – koordynator projektu „Ptaki Karpat”.

W dniu 6 maja 2011 r., w budynku Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, OTOP zorganizował międzynarodową konferencję rozpoczynającą Projekt „Ptaki Karpat”. Głównym celem konferencji było przedstawienie założeń projektu, wstępne rozpoznanie potrzeb lokalnych grup interesów oraz nawiązanie kontaktu z najważniejszymi instytucjami związanymi z ochroną przyrody tego regionu.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL