OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Ochrona głuszca i cietrzewia w polskich Karpatach Zachodnich

05.10.2011
Cietrzew Cietrzew Grzegorz Leśniewski

3 października 2011 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone problemom związanym z ochroną głuszca i cietrzewia w polskich Karpatach Zachodnich.

Z inicjatywy Regionalnej Konserwator Przyrody w Małopolsce – pani Bożeny Kotońskiej, Komitetu Ochrony Kuraków (KOK) oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zorganizowane zostało spotkanie poświęcone omówieniu aktualnej sytuacji głuszca i cietrzewia na terenie województwa małopolskiego oraz problemów związanych z ochroną czynną tych gatunków. Spotkanie odbyło się 3 października 2011 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Krakowie. Wzięli w nim udział przedstawiciele karpackich nadleśnictw z obszaru Małopolski, a także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

W latach 2006-2010 karpackie, małopolskie parki narodowe (TPN, GPN, BPN), KOK, RDLP w Krakowie we współpracy z RDOŚ w Krakowie prowadziły projekt związany z ochroną głuszca i cietrzewia w Karpatach Zachodnich: „Ochrona głuszca Tetrao urogallus i cietrzewia Tetrao tetrix oraz ich biotopów w polskich Karpatach Zachodnich”. Celem projektu było m.in. szczegółowe rozpoznanie obszaru występowania głuszca i cietrzewia oraz ocena liczebności ich populacji, a także wskazanie zagrożeń, jakie występują w ich ostojach. W wybranych nadleśnictwach rozpoczęto również restytucję głuszca, wypuszczając do naturalnych siedlisk osobniki ze sztucznej hodowli prowadzonej w Nadleśnictwie Wisła.

Obecnie, po zakończeniu projektu, nadleśnictwa borykają się z problemem finansowania dalszych badań i zabiegów ochronnych. Stąd informacje o stanie populacji obu gatunków w 2011 r. oparte są prawie wyłącznie o przypadkowe obserwacje tych ptaków, co podkreślili podczas spotkania w RDLP nadleśniczowie.

Aby możliwa była dalsza skuteczna ochrona karpackich populacji głuszca i cietrzewia konieczne jest opracowanie i wdrożenie projektu dedykowanego wyłącznie tym gatunkom. Umożliwi to zebranie jak największej informacji na temat preferencji siedliskowych tych gatunków oraz wdrożenie odpowiednich zabiegów ochrony czynnej. Sporządzeniem planu takiego projektu i wnioskami o jego finansowanie zajmie się w najbliższym czasie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z RDOŚ w Krakowie.

Głuszec i cietrzew w projekcie „Ptaki Karpat”

W projekcie „Ptaki Karpat” głuszec i cietrzew wybrane zostały, jako gatunki priorytetowe i podobnie jak dla 44 innych kluczowych gatunków (patrz Atlas ptaków) przeprowadzone zostaną inwentaryzacje ich populacji w wybranych miejscach. Badania rozpoczęte zostaną już w najbliższym sezonie zimowym. Metodyka zbierania informacji o populacjach głuszca i cietrzewia skonsultowana zostanie z twórcami metodyki, którą do tej pory posługiwano się w projekcie „Ochrona głuszca Tetrao urogallus i cietrzewia Tetrao tetrix oraz ich biotopów w polskich Karpatach Zachodnich”.

Komentarze

Michał Zawadzki 2011-11-07 21:27

Artykuł wg mnie trochę za bardzo lakoniczny jak na relację z sympozjum ochrony gatunków na których tak bardzo zależy polskim ornitologom i bardzo bym prosił o nieco wiecej informacji.1.Czy są jakieś liczbowe wyniki/szacunki liczebności czy chociażby trendów populacji głuszca?O ile z cietrzewiem trend jest chyba dość jaskrawo widoczny(spada) to głuszec np w Gorczańskim PN wręcz zwiększał swą liczebność,a Karpaty jawiły się jako jedyny obszar kraju ,gdzie liczebność przynajmniej utrzymywała się na stałym poziomie

Cytować
Michał Zawadzki 2011-11-07 21:28

2.Czy mamy jakiekolwiek dobre informacje odnośnie ptaków wypuszczanych w ramach reintrodukcji?
a)czy ptaki są wpuszczane w istniejące ostoje ptaków , czy też w miejsca w których te ptaki już wymarły?
b)jak wygląda sytuacja z genami w hodowli w Wiśle ?
c) czy w miejscach reintrodukcji została zidentyfikowana i wyeliminowana przyczyna poprzedniego wyginięcia ptaków ?
d)czy komukolwiek oprócz Szkotom udało się już skutecznie przeprowadzić reintrodukcję ?

Cytować
Michał Zawadzki 2011-11-07 21:29

z góry dzięki za info

Cytować
Rafal 2011-11-12 14:25

Takie też jest stanowisko Komitetu Ochrony Kuraków w sprawie trendu populacji głuszca w Karpatach - jest on stały w najważniejszym miejscach (Tatry, Gorce, Pasmo Polic). Jednakże w niektórych lokalizacjach zanika lub już zanikł (Beskid Sądecki). Sama populacja karpacka rzeczywiście wydaje się być kluczowa dla tego gatunku w skali kraju. Na pytania odnośnie reintrodukcji niestety nie znam odpowiedzi.

Cytować

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież