OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Warsztaty w gminie Gromnik

09.11.2011
Ryszard Babiasz podczas prelekcji o sieci Natura 2000 Ryszard Babiasz podczas prelekcji o sieci Natura 2000 Tomasz Wilk

 W ramach projektu „Ptaki Karpat” rozpoczęliśmy cykl warsztatów dla wybranych samorządów lokalnych z regionu polskich Karpat. Pierwsze warsztaty odbyły się 8 listopada br. w gminie Gromnik. Wzięło w nich udział 24 mieszkańców gminy z wójtem - Bogdanem Staszem - na czele.

 Jednym z kluczowych części projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” są działania skierowane do społeczności lokalnych z regionu Karpat. Dla wybranych gmin karpackich przygotowywane są warsztaty, których celem jest pokazanie mieszkańcom regionu, że walory przyrodnicze miejsc ich zamieszkania mogą być źródłem dochodów.

Pierwsze z całego cyklu warsztaty odbyły się w gminie Gromnik 8 listopada 2011 r. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele Urzędu Gminy Gromnik z wójtem Bogdanem Staszem na czele, sołtysi, lokalni przedsiębiorcy oraz pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Tarnowie. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Polichty-Sucha Góra".

Osiem wystąpień, które miały miejsce podczas warsztatów, pozwoliło przybliżyć tematykę obecności sieci Natura 2000 w gminie, a także możliwości rozwijania „zielonej” przedsiębiorczości oraz promocji gminy w oparciu o walory przyrodnicze regionu:

1. Wprowadzenie do projektu „Ptaki Karpat”; działania projektowe skierowane do gminy (dr Tomasz Wilk, OTOP)

2. Sieć Natura 2000 – informacje praktyczne dla mieszkańców gminy (Ryszard Babiasz, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk)

3. Procedury ocen oddziaływania na środowisko – czy jest się czego bać? (Mariusz Skwara, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie)

4. Prezentacja kwestii „środowiskowych” w gminie (Bogdan Stasz, wójt Gminy Gromnik)

5. Ogólne informacje dotyczące działań gospodarczych przyjaznych przyrodzie wraz z przykładami (dr Tomasz Wilk, OTOP)

6. Walory przyrodnicze gminy Gromnik – przestrzenne planowanie „zielonych” działań (Rafał Bobrek, OTOP)

7. Zdobywanie funduszy związanych z ochroną przyrody i środowiska (Aleksandra Pępkowska-Król, OTOP)

8. Przykład „zielonej” działalności gospodarczej (Mieczysław Solarz, „Chałupa Paryja”)

W trakcie warsztatów odbywała się także dyskusja nad punktami, które powinny zostać zawarte w strategii ekonomiczno-przyrodniczej. Strategia taka powstanie na kolejnym etapie współpracy OTOP z gminą Gromnik.

Dzięki uprzejmości pana Wiktora Zagórskiego – właściciela winnicy „Demeter” - uczestnicy warsztatów mieli okazję skosztować wina wyprodukowanego w regionie.

Artykuł o spotkaniu w gminie Gromnik ukazał się na stronie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - www.zpkwm.pl.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież