OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Warsztaty w gminie Ujsoły

30.03.2012
Spotkanie w Ujsołach Spotkanie w Ujsołach Tomasz Wilk

W dniu 29 marca 2012 r. OTOP zorganizował drugie i zarazem ostatnie spotkanie dla przedstawicieli gmin karpackich województwa śląskiego. Odbyło się ono w Ujsołach i wzięło w nim udział 26 osób.

Celem spotkań dla wybranych gmin karpackich organizowanych od listopada 2011 r. do czerwca 2012 r. jest uświadomienie społecznościom lokalnym możliwości rozwoju gospodarczego sprzyjającego ochronie przyrody.

Na terenie gminy Ujsoły znajduje się fragment obszaru sieci Natura 2000 „Beskid Żywiecki”. Na terenie gminy leży również fragment ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA) „Beskid Żywiecki”, który w znacznej części pokrywa się ze wspomnianym wcześniej obszarem sieci Natura 2000.

 GminaUjsolymapaGminy

W spotkaniu warsztatowym w Ujsołach 29 marca 2012 r. wzięło udział 26 osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Urzędu Gminy, lokalnej grupy działania – Żywiecki Raj, Gminnego Ośrodka Kultury, przedsiębiorcy (w tym osoby zajmujące się wypasem i prowadzące gospodarstwa agroturystyczne), a także przedstawicielka Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot z Bystrej.

Program spotkania:

1. Wprowadzenie do projektu „Ptaki Karpat”; działania projektowe skierowane do gminy (dr Tomasz Wilk, OTOP)

2. Sieć Natura 2000 – informacje praktyczne dla mieszkańców gminy (Ryszard Babiasz, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk)

3. Procedury ocen oddziaływania na środowisko – czy jest się czego bać? (Tomasz Kudłacz, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach)

4. Ogólne informacje dotyczące działań gospodarczych przyjaznych przyrodzie wraz z przykładami (dr Tomasz Wilk, OTOP)

5. Walory przyrodnicze gminy Ujsoły – przestrzenne planowanie „zielonych” działań (Rafał Bobrek, OTOP)

6. Zdobywanie funduszy związanych z ochroną przyrody i środowiska (Aleksandra Pępkowska-Król, OTOP)

7. Przykład „zielonej” działalności gospodarczej (Józef Michałek, program Owca Plus)

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież