OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Działania na rzecz ochrony przyrody w Małopolsce - seminarium

13.04.2012
Niedźwiedź brunatny Niedźwiedź brunatny Grzegorz Leśniewski

13 kwietnia odbyło się w Krakowie seminarium „Działania na rzecz ochrony przyrody w Małopolsce”. Spotkanie zorganizowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, a odbyło się ono w siedzibie tej instytucji, przy Placu na Stawach 3 w Krakowie.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele małopolskich organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, Parków Krajobrazowych, Lasów Państwowych oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Reprezentowani byli oczywiście też gospodarze spotkania – RDOŚ w Krakowie.

Celem spotkania było zebranie w jednym miejscu i czasie przedstawicieli różnych instytucji i organizacji z terenu Małopolski, które w obszarze swego działania mają zadania dotyczące ochrony i gospodarowania zasobami przyrody. Uczestnicy omówili główne działania swych jednostek, realizowane przez siebie projekty i przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody w Małopolsce, a także przedyskutowali najbardziej palące problemy i przeszkody, głównie organizacyjne, administracyjne, jak i prawne, prowadzenia tego typu działań.

Dzięki spotkaniu, społeczność związana z ochroną i zarządzaniem przyrodą w regionie uzyskała wiedzę o tym, co obecnie dzieje się „w środowisku”. Seminarium było też dobrą okazją do nawiązania kontaktów z ludźmi o podobnym profilu działania. Duża cześć wystąpień wiązała się terytorialnie z Karpatami, co pokazuje, jak ważny dla ochrony przyrody jest ten region kraju.

Podczas seminarium prezentowane były także wyniki projektu „Inwentaryzacja kluczowych ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”.

Program spotkania

09.00-09.10 Przywitanie gości – Bożena Kotońska, Regionalny Konserwator Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

09.10-09.30 Doświadczenia z reintrodukcji głuszca w Nadleśnictwie Nawojowa - Zbigniew Gryzło, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa
09.30-09.50 Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie - Marcin Pawelec, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
09.50-10.10 Inwentaryzacja kluczowych ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony – Tomasz Wilk, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
10.10-10.30 Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska – Marek Jelonek, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
10.30-10.50 Tarliska Górnej Raby - Józef Jeleński, Stowarzyszenie Ab Ovo
10.50-11.10 Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego, Natura się o(d)płaca –Towarzystwo na rzecz Ziemi

11.10-11.30 Przerwa

11.30-11.50 Ochrona podkowca małego w Polsce – Rafał Szkudlarek, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „proNatura”
11.50-12.10 W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku, Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich, N-2000 – Barbara Draus, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
12.10-12.30 Czynna ochrona herpetofauny, projekty edukacyjne - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
12.30-12.50 Zielone wędrówki po Krakowie - przyrodnicze wycieczki edukacyjne dla uczniów i studentów – Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
12.50-13.10 Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce, Renowacja gniazd bociana białego w województwie małopolskim, Czynna i konserwatorska ochrona pierwiosnki omączonej - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

13.10-14.00 Dyskusja i podsumowanie

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież