OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Warsztaty w gminie Rymanów

25.05.2012
Andrzej Czech podczas prelekcji w Rymanowie Andrzej Czech podczas prelekcji w Rymanowie Tomasz Wilk

W maju 2012 r. OTOP rozpoczął ostatni – podkarpacki – cykl warsztatów dla wybranych gmin karpackich. W województwie podkarpackim zorganizowane zostaną łącznie 4 spotkania. Pierwsze z nich odbyło się 23 maja 2012 r. w Rymanowie.

Celem spotkań dla wybranych gmin karpackich organizowanych od listopada 2011 r. do czerwca 2012 r. jest uświadomienie społecznościom lokalnym możliwości rozwoju gospodarczego sprzyjającego ochronie przyrody.

Gmina Rymanów może się poszczycić szczególnie dużą liczbą obszarów sieci Natura 2000 na swoim obszarze. Są to zarówno specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS), jak i obszar specjalnej ochrony ptaków (OSOP):
- Ladzin (SOOS)
- Las Hrabeński (SOOS)
- Wisłok Środkowy z Dopływami (SOOS)
- Rymanów (SOOS)
- Ostoja Jaśliska (SOOS)
- Beskid Niski (OSOP)

Ponadto w granicach gminy znajduje się fragment ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym (Importatnt Bird Area, IBA) Beskid Niski – jej granice pokrywają się w znacznej mierze z obszarem sieci Natura 2000 o tej samej nazwie. Pokrycie przez obszary o dużej wartości przyrodniczej szczególnie widoczne jest w południowej części gminy (patrz mapa).

 rymanowmapaOst

W spotkaniu warsztatowym w Rymanowie, które odbyło się 23 maja 2012 r., wzięło udział 20 osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Urzędu Gminy, lokalnej grupy działania „Dorzecze Wisłoka”, Gminnego Ośrodka Kultury, przedsiębiorcy (w tym osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne), a także przedstawiciele Nadleśnictwa Rymanów.

Program spotkania

1. Wprowadzenie do projektu „Ptaki Karpat”; działania projektowe skierowane do gminy (dr Tomasz Wilk, OTOP)

2. Sieć Natura 2000 – informacje praktyczne dla mieszkańców gminy (Ryszard Babiasz, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk)

3. Procedury ocen oddziaływania na środowisko – czy jest się czego bać? (Anna Kwarciany, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie)

4. Prezentacja kwestii „środowiskowych” w gminie (Alicja Kurylak, Urząd Gminy Rymanów)

5. Nadleśnictwo Rymanów

5. Ogólne informacje dotyczące działań gospodarczych przyjaznych przyrodzie wraz z przykładami (dr Tomasz Wilk, OTOP)

6. Walory przyrodnicze gminy Rymanów – przestrzenne planowanie „zielonych” działań (Rafał Bobrek, OTOP)

7. Zdobywanie funduszy związanych z ochroną przyrody i środowiska (Aleksandra Pępkowska-Król, OTOP)

8. Przykład „zielonej” działalności gospodarczej I (Andrzej Czech, Ranczo Eco-Frontiers, Michniowiec)

9. Przykład „zielonej” działalności gospodarczej II (Józef Michałek, Program Owca Plus)

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież