OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Warsztaty dla społeczności lokalnych Karpat – podsumowanie

26.07.2012
Spotkanie w gminie Uście Gorlickie 15.03.2012 Spotkanie w gminie Uście Gorlickie 15.03.2012 Tomasz Wilk

W okresie od listopada 2011 do czerwca 2012 OTOP zorganizował cykl spotkań warsztatowych dla społeczności lokalnych zamieszkujących polskie Karpaty. Spotkania odbyły się w 12 gminach charakteryzujących się wysokimi walorami przyrodniczymi.


W ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” w okresie od listopada 2011 r. do czerwca 2012 r. OTOP przeprowadził cykl 12 spotkań warsztatowych poświęconych zrównoważonemu rozwoju na poziomie lokalnym. Spotkania dedykowane były społecznościom lokalnym z 12 wybranych gmin regionu polskich Karpat. Wzięło w nich udział 286 osób.

Celem warsztatów było uświadomienie możliwości rozwijania na terenie gminy działalności gospodarczej sprzyjającej ochronie przyrody. Ich uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z zagadnieniami związanymi z procedurą ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, siecią Natura 2000 w Polsce i w szczególności na terenie ich gminy. Prezentowane były również przykłady wykorzystania dotacji krajowych i unijnych na działania związane z ochroną przyrody i, co najważniejsze, przykłady dochodowej działalności gospodarczej przyjaznej środowisku, mające szanse rozwoju na terenie polskich Karpat.

Uczestnicy warsztatów wykazali duże zainteresowanie poruszanymi podczas prelekcji kwestiami związanymi z działalnością gospodarczą na terenach objętych siecią Natura 2000 czy w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Pozytywnie odbierano prelekcje przekazujące wprost informacje o zasobach przyrodniczych gmin czy możliwościach pozyskiwania funduszy na działalność pro-środowiskową. Dowodzi to, że kwestie środowiskowe mają kluczowe znaczenie dla życia i działań mieszkańców Karpat.

Przeprowadzone warsztaty były wstępnym etapem tworzonych obecnie przez OTOP gminnych strategii ekonomiczno-przyrodniczych. Strategie takie powstaną dla wszystkich wspomnianych gmin. Ich realizacja potrwa do połowy 2013 roku.

Szczegóły dotyczące spotkań warsztatowych w poszczególnych gminach znaleźć można w raporcie (plik pdf).

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież