OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Planowanie gospodarki leśnej w polskich Karpatach - warsztaty

25.01.2013
Uczestnicy spotkania w Hoczwi Uczestnicy spotkania w Hoczwi Tomasz Wilk

OTOP zaprosił przedstawicieli Lasów Państwowych z województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego na warsztaty dotyczące środowiskowych aspektów planowania gospodarki leśnej na terenie polskich Karpat.

Data aktualizacji doniesienia: 7.02.2013

Wiele cennych gatunków ptaków polskich Karpat związanych jest z siedliskami leśnymi. Ich przetrwanie w długiej skali czasu jest więc bezpośrednio zależne od tego, jak wygląda gospodarka leśna w regionie. Dlatego też w projekcie Ptaki Karpat dużą wagę przykładamy do tematyki gospodarki leśnej. W styczniu i lutym br. przeprowadzone zostały 3 spotkania warsztatowe przygotowane z myślą o zarządcach lasów karpackich – przedstawicielach nadleśnictw, parków narodowych i krajobrazowych.

Celem warsztatów było omówienie specyfiki karpackich siedlisk oraz próba wypracowania wizji długoterminowej ochrony związanych z nimi zasobów przyrodniczych w świetle prawa krajowego i Unii Europejskiej. Podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, czym powinniśmy się kierować, dążąc do kompromisu pomiędzy użytkowaniem gospodarczym a ochroną walorów przyrodniczych karpackich lasów.

Do udziału w warsztatach w charakterze prelegentów zaproszeni zostali naukowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji państwowych (regionalnych dyrekcji lasów państwowych i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska).

W trzech spotkaniach, które odbyły się kolejno w: Tresnej k. Żywca (23-24.01.2013), Szczawnicy (30-31.01.2013) i Hoczwi (5-6.02.2013) wzięło udział ponad 130 osób.

Kolejnym działaniem związanym ze środowiskowymi aspektami gospodarki leśnej realizowanym w ramach projektu Ptaki Karpat będzie stworzenie dokumentów pomocniczych do planowania gospodarki leśnej. Dokumenty te będą skierowane do karpackich nadleśnictw.

Program

Dlaczego warto współpracować? – wielopoziomowe aspekty ochrony różnorodności biologicznej w lasach (dr Tomasz Wilk, OTOP)

Specyfika gospodarki leśnej w Karpatach na terenie RDLP Katowice (RDLP Katowice, Kraków lub Rzeszów)

Prawne aspekty planowania gospodarki leśnej na obszarach chronionych (RDOŚ Katowice, Kraków lub Rzeszów)

Doświadczenia związane z planowaniem ochrony siedlisk leśnych w ramach planów zadań ochronnych (Paweł Pawlaczyk, Klub Przyrodników)

Ranga przyrodnicza lasów karpackich (Rafał Bobrek, OTOP)

Ile ptaków chcemy mieć w lesie? – ocena właściwego stanu ochrony kluczowych gatunków ptaków Karpat (dr Tomasz Wilk, OTOP)

Jak chronić duże ssaki drapieżne w Karpatach? (Katarzyna Bojarska, Instytut Nauk o Środowisku UJ)

Karpackie siedliska leśne chronione w ramach sieci Natura 2000 - jak je zachować? (Wojciech Mróz, Instytut Ochrony Przyrody PAN)

Planowanie ochrony przyrody w kontekście wielozadaniowej funkcji lasu (dr Tomasz Wilk, OTOP)

Struktura i wiek drzewostanu – kompromis między pozyskaniem a ochroną (Krystyna Stachura-Skierczyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; tabela)

Martwe drewno, drzewa dziuplaste – ile, jakie, gdzie? (dr Michał Ciach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Programy leśnośrodowiskowe – wizja i wyzwania (Paweł Pawlaczyk, Klub Przyrodników)

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież