OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Warsztaty dla rolników z gmin Ochotnica Górna i Kamienica

23.04.2015
Spotkanie w Ochotnicy Górnej Spotkanie w Ochotnicy Górnej Rafał Bobrek

W dniu 13 kwietnia 2015 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zorganizowało warsztaty dla rolników z gmin Ochotnica Górna i Kamienica. Celem spotkania było poinformowanie o nowych możliwościach pozyskiwania dopłat rolnośrodowiskowych w ramach programu rolno-środowiskowo-klimatycznego.


W kwietniu 2015 r. OTOP rozpoczął realizację warsztatów dla rolników z wybranych gmin karpackich. Spotkania odbywają się pod wspólną nazwą „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020: nowa perspektywa rozwoju rolnictwa w gminie”. Na terenie 3 województw (sląskie, małopolskie i podkarpackie) zaplanowano 12 spotkań. Ich celem jest wzmocnienie systemu ochrony półnaturalnych siedlisk przyrodniczych występujących na terenie polskich Karpat poprzez wzrost liczby rolników przystępujących do programu rolno-środowiskowo-klimatycznego w nowej perspektywie finansowej 2014–2020.

Pierwsze ze spotkań odbyło się 13 kwietnia 2015 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej. Zaproszeni na nie zostali rolnicy, doradcy rolni, przedstawiciele urzędów gmin oraz sołtysi z gmin Ochotnica Dolna i Kamienica.

OchotnicaKamienica PLB

Obszar Natura 2000 Gorce na tle gmin Ochotnica Dolna i Kamienica.

Podczas spotkania doradca rolny – Pani Barbara Sazońska z Centrum Doradztwa Rolnego w Brwinowie (oddział Radomiu) – przedstawiła zapisy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Szczególnie ważna część jej wystąpienia dotyczyła możliwości pozyskiwania dopłat w ramach programu rolno-środowiskowo-klimatycznego rekompensujących mniej dochodowe ekstensywne użytkowanie półnaturalnych siedlisk przyrodniczych, których zachowanie wymaga właściwie prowadzonej działalności rolniczej.

Botanik Joanna Perzanowska z Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz Rafał Bobrek z OTOP zaprezentowali potencjał środowiskowy gminy – omówione zostały występujące na terenie gminy cenne siedliska przyrodnicze oraz gatunki ptaków, których obecność kwalifikuje użytki rolne do dopłat.

Bogumiła Błaszkowska na przykładzie gospodarstwa rolnego OTOP zademonstrowała, jak mogą być wykorzystywane dopłaty rolne i jak łączenie działalności rolniczej z działalnością gospodarczą pomaga osiągać cele związane z ochroną przyrody, w szczególności zaś z ochroną siedlisk cennych gatunków ptaków.

Program spotkania

Otwarcie warsztatów

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 – wprowadzenie [Barbara Sazońska, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu]

Pakiety środowiskowe nowego programu rolno-środowiskowo-klimatycznego – co zmiany oznaczają dla rolnika? [Barbara Sazońska, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu]

Jak wykorzystywać dopłaty rolne – dobry przykład z Polski [Bogumiła Błaszkowska OTOP]

Potencjał środowiskowy użytków rolnych gminy – wprowadzenie [Aleksandra Pępkowska-Król, OTOP]

Siedliska przyrodnicze kwalifikujące do programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, występujące na terenie gminy [Joanna Perzanowska, Instytut Ochrony Przyrody PAN]

Ptaki kwalifikujące do programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, występujące na terenie gminy (głos derkacza, głos czajki) [Rafał Bobrek, OTOP]

Podsumowanie

Galeria zdjęć

 

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wsparcia finansowego udzielił również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

swiss plus wfos

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież