OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Warsztaty dla rolników w gminie Jeleśnia

15.05.2015
Szafran spiski Szafran spiski Aleksandra Pępkowska-Król

W dniu 11 maja 2015 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zorganizowało warsztaty dla rolników z gminy Jeleśnia. Celem spotkania było poinformowanie o nowych możliwościach pozyskiwania dotacji związanych z programem rolnośrodowiskowo-klimatycznym.

W kwietniu 2015 r. OTOP rozpoczął realizację warsztatów dla rolników z wybranych gmin karpackich. Spotkania odbywają się pod wspólną nazwą „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020: nowa perspektywa rozwoju rolnictwa w gminie”. Celem spotkań jest wzmocnienie systemu ochrony półnaturalnych siedlisk przyrodniczych występujących na terenie polskich Karpat poprzez wzrost liczby rolników przystępujących do programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego w nowej perspektywie finansowej 2014–2020.

Do realizacji działania wybrana został m.in. gmina Jeleśnia.

Jelesnia PLB

Podczas spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeleśni 11 maja br. doradca rolny – Pani Maria Siąkała (Śląski Ośrodek Doradctwa Rolniczego w Częstochowie, oddział w Bielsku-Białej) – przedstawiła zapisy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Szczególnie ważna część jej wystąpienia dotyczyła możliwości pozyskiwania dopłat w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego rekompensujących ekstensywne użytkowanie półnaturalnych siedlisk przyrodniczych, których zachowanie uzależnione jest od właściwie prowadzonej działalności rolniczej.

Botanik dr Joanna Korzeniak z Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz Rafał Bobrek z OTOP zaprezentowali potencjał środowiskowy gminy – omówione zostały występujące na terenie gminy cenne siedliska przyrodnicze oraz gatunki ptaków, których obecność kwalifikuje użytki rolne do dopłat.

Aleksandra Pępkowska-Król na przykładzie gospodarstwa rolnego OTOP zademonstrowała, jak mogą być wykorzystywane dopłaty rolne i jak łączenie działalności rolniczej z działalnością gospodarczą pomaga osiągać cele związane z ochroną przyrody, w szczególności zaś z ochroną siedlisk cennych gatunków ptaków.

Program spotkania

Otwarcie warsztatów

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 – wprowadzenie [Maria Siąkała Śląski Ośrodek Doradctwa Rolniczego w Częstochowie, oddział w Bielsku-Białej]

Pakiety środowiskowe nowego programu rolno-środowiskowo-klimatycznego – co zmiany oznaczają dla rolnika? [Maria Siąkała Śląski Ośrodek Doradctwa Rolniczego w Częstochowie, oddział w Bielsku-Białej]

Jak wykorzystywać dopłaty rolne – dobry przykład z Polski [Aleksandra Pępkowska-Król, Bogumiła Błaszkowska OTOP]

Potencjał środowiskowy użytków rolnych gminy – wprowadzenie [Aleksandra Pępkowska-Król, OTOP]

Siedliska przyrodnicze kwalifikujące do programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, występujące na terenie gminy [dr Joanna Korzeniak, Instytut Ochrony Przyrody PAN]

Ptaki kwalifikujące do programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, występujące na terenie gminy (głos derkacza[Rafał Bobrek, OTOP] 

Podsumowanie

Galeria zdjęć

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież