OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Warsztaty inicjujące współpracę między rolnikami z gminy Czarny Dunajec

11.12.2015
Spotkanie w Czarnym Dunajcu Spotkanie w Czarnym Dunajcu Rafał Bobrek

8 grudnia 2015 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków rozpoczęło cykl warsztatów poświęconych inicjowaniu współpracy między rolnikami na rzecz zwiększenia powierzchni trwałych użytków zielonych objętych działaniem rolnośrodowiskowo-klimatycznym.

Zaprzestanie użytkowania łąk i muraw jest istotnym zagrożeniem dla półnaturalnych siedlisk przyrodniczych w regionie polskich Karpat. Zachowaniu takich siedlisk służy w szczególności działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Niemniej jednak w wielu gminach z regionu polskich Karpat wdrażanie działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego ogranicza znaczne rozdrobnienie własności. Stąd w ramach projektu „Ptaki Karpat” OTOP promuje działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne i proponujemy rozwiązania, które mogą pomóc w intensyfikacji jego wdrażania w warunkach rozdrobnionej własności rolnej.

Podczas warsztatów, które odbyły się 8 grudnia 2015 r., rolnicy z gminy Czarny Dunajec mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami przystępowania do wybranych pakietów działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego w warunkach dużego rozdrobnienia gruntów rolnych. Doradca rolnośrodowiskowy Maria Siąkała i ekspert przyrodnik (botanik i ornitolog) dr Jan Loch w swoich wystąpieniach m.in. opisali rolę ekspertów w procesie wnioskowania o dopłaty rolnośrodowiskowe. Ponadto pani Maria Siąkała przedstawiła wymogi stawiane rolnikom chcącym skorzystać z dopłat ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy rolnik jest właścicielem/użytkownikiem trwałych użytków zielonych o niewielkiej powierzchni. Aleksandra Pępkowska-Król zwróciła natomiast uwagę na prawne rozwiązania w przypadkach występowania o dopłaty do gruntów dzierżawionych i użyczanych.

Prezentacje wystąpień podczas warsztatów „Praktyczne aspekty przystępowania do wybranych pakietów działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego w warunkach gminy Czarny Dunajec – inicjowanie współpracy między rolnikami„

Pakiety przyrodnicze programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego formą wsparcia finansowego na użytkach rolnych i na obszarach gruntów niebędących użytkami rolnymi [Maria Siąkała – doradca rolnośrodowiskowy];

Praktyczne aspekty roli eksperta przyrodniczego w procesie wnioskowania o dopłaty w ramach wybranych pakietów działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego [dr Jan Loch – ekspert przyrodniczy botanik i ornitolog];

Wymogi formalnoprawne związane z uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach pakietów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego [Maria Siąkała – doradca rolnośrodowiskowy];

Rozwiązania formalnoprawne w przypadkach występowania o dopłaty do gruntów użytkowanych i dzierżawionych – przykłady dobrych praktyk [Aleksandra Pępkowska-Król, OTOP].

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież