OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

11.12.2015
Uczestnicy spotkania Uczestnicy spotkania Tomasz Wilk

Kolejne spotkanie konsultacyjno-informacyjne projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” (Ptaki Karpat) za nami.

Na sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie 10 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne projektu Ptaki Karpat. Celem dorocznych spotkań jest poinformowanie o zaawansowaniu prac nad zadaniami projektu oraz dyskusja zakresu działań zaplanowanych do realizacji w przyszłości. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były wyniki inwentaryzacji ptaków w Karpatach oraz ich wykorzystanie w praktycznej ochronie przyrody.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną przyrody w polskich Karpatach, w tym przedstawiciele nadleśnictw, parków narodowych i krajobrazowych, organizacji pozarządowych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”

Powitanie i wprowadzenie do projektu [dr Tomasz Wilk, OTOP];

Wszystkie ptaki policzone? – przegląd wyników inwentaryzacji ptaków Karpat [dr Tomasz Wilk, OTOP];

Wymogi siedliskowe wybranych gatunków ptaków w Karpatach na podstawie wyników projektu Ptaki Karpat [Rafał Bobrek, OTOP];

Wykorzystanie danych inwentaryzacyjnych w gospodarce leśnej – aktualne przykłady i sugestie na przyszłość [dr Tomasz Wilk, OTOP];

Wykorzystanie danych inwentaryzacyjnych w edukacji środowiskowej [Aleksandra Pępkowska-Król, OTOP];

Inwentaryzacja ptaków do celów PZO – doświadczenia obszaru Natura 2000 Beskid Niski [Damian Nowak, Magurski Park Narodowy];

Inwentaryzacja ptaków do celów PZO – aktualne wykorzystanie i propozycje na przyszłość: panel dyskusyjny [dr Tomasz Wilk, Rafał Bobrek, OTOP];

Górnoreglowe bory świerkowe jako siedlisko rzadkich gatunków ptaków – znaczenie, stan i perspektywy [dr hab. Michał Ciach, UR];

Znaczenie lasów w dolinach podgórskich potoków w ochronie cennych gatunków ptaków w Karpatach [prezentacja 1, prezentacja 2; dr hab. Łukasz Kajtoch, ISEZ PAN].

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież