OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Karpackie spotkanie projektów środowiskowych

08.03.2016
Uczestnicy spotkania Uczestnicy spotkania Tomasz Wilk

W dniach 2–3 marca 2016 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zorganizowało warsztaty dla organizacji realizujących projekty związane z ochroną przyrody i środowiska w regionie polskich Karpat. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dyskusja nad kluczowymi problemami środowiskowymi obecnymi w regionie polskich Karpat.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zaangażowanych w ostatnich latach w realizację projektów współfinansowanych w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Na zaproszenie oprócz organizacji pozarządowych odpowiedziały parki narodowe, zespoły parków krajobrazowych, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, a także publiczne instytucje badawcze. Ponadto w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych odpowiedzialnych za wdrażanie w Polsce szwajcarskiego programu współpracy – Beata Teodorczyk z Ministerstwa Rozwoju, Krzysztof Kaczmarek z Ambasady Szwajcarii oraz Maciej Posłuszny reprezentujący Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Podczas spotkania dyskutowano o osiągnięciach projektów środowiskowych realizowanych obecnie w polskich Karpatach, a także o trudnościach, z jakimi spotkali się realizatorzy tych projektów. Zasygnalizowano rezultaty projektów, które w przyszłości mogą być wykorzystane przez inne organizacje i instytucje celem efektywniejszej ochrony przyrody w regionie. Poruszono ważną kwestię, jaką jest zapewnienie trwałości rezultatów wdrożonych działań.

Znaczną część spotkania poświęcono na dyskusję kluczowych zagrożeń dla ochrony przyrody istniejących obecnie w regionie polskich Karpat i możliwości zawiązywania partnerstw na rzecz przeciwdziałania tym zagrożeniom.

PROGRAM SPOTKANIA

I dzień (2.03.2016)

Stowarzyszenie Ab Ovo  „Realizacja i efekty projektu Tarliska Górnej Raby”;

Towarzystwo na Rzecz Ziemi  „Waloryzacja Wisły i rewitalizacja wiślanych starorzeczy – rezultat podjętych działań”;

Klub Przyrodników – „Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski”;

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB – „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim - projekt KIK/25”;

Grzegorz Leśniewski – Piękno Karpat – fotografia przyrodnicza jako narzędzie w edukacji środowiskowej.

II dzień (3.03.2016)

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – „Rezultaty projektu Ptaki Karpat”;

Bieszczadzki Park Narodowy – „Zrealizowane zadania w ramach projektu KIK 31 SPPW w Bieszczadzkim PN”;

Pro Carpathia – „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – wyniki projektu”;

Centrum UNEP/GRID – „Karpaty łączą  mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”;

Wojciech Mróz – „Perspektywy ochrony obszarów wodno-błotnych w Karpatach”;

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze – „Badania przyrodnicze oraz działania z zakresu Watchdog w Puszczy Karpackiej”;

Kluczowe zagrożenia walorów przyrodniczych Karpat i najważniejsze ścieżki działań – wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników spotkania;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie  "Kluczowe zagrożenia walorów przyrodniczych Karpat i najważniejsze ścieżki działań – doświadczenia regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w Krakowie";

Warsztaty.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież