OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Warsztaty dla rolników z gmin Ujsoły i Jeleśnia

15.03.2016
Uczestnicy spotkania w gminie Ujsoły Uczestnicy spotkania w gminie Ujsoły Rafał Bobrek

W dniach 9 i 10 marca 2016 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zorganizowało dwa spotkania warsztatowe poświęcone inicjowaniu współpracy między rolnikami na rzecz zwiększenia powierzchni trwałych użytków zielonych objętych działaniem rolnośrodowiskowo-klimatycznym.

Zaprzestanie użytkowania łąk i muraw jest istotnym zagrożeniem dla półnaturalnych siedlisk przyrodniczych w regionie polskich Karpat. Zachowaniu takich siedlisk służy w szczególności działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Niemniej jednak w wielu gminach z regionu polskich Karpat wdrażanie działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego ogranicza znaczne rozdrobnienie własności. Stąd w ramach projektu „Ptaki Karpat” OTOP promuje działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne i proponujemy rozwiązania, które mogą pomóc w intensyfikacji jego wdrażania w warunkach rozdrobnionej własności rolnej.

Podczas warsztatów, które odbyły się 9 marca 2016 r. w Geo Parku w Glince oraz 10 marca 2016 r. w Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni, rolnicy z gmin Ujsoły i Jeleśnia mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami przystępowania do wybranych pakietów działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego w warunkach dużego rozdrobnienia gruntów rolnych. Doradca rolnośrodowiskowy Maria Siąkała i ekspert przyrodnik (botanik i ornitolog) dr Małgorzata Bereza w swoich wystąpieniach m.in. opisali rolę ekspertów w procesie wnioskowania o dopłaty rolnośrodowiskowe. Ponadto pani Maria Siąkała przedstawiła wymogi stawiane rolnikom chcącym skorzystać z dopłat ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy rolnik jest właścicielem/użytkownikiem trwałych użytków zielonych o niewielkiej powierzchni. Aleksandra Pępkowska-Król zwróciła natomiast uwagę na prawne rozwiązania w przypadkach występowania o dopłaty do gruntów dzierżawionych i użyczanych.

Program spotkań

Pakiety przyrodnicze programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego formą wsparcia finansowego na użytkach rolnych i na obszarach gruntów niebędących użytkami rolnymi [Maria Siąkała – doradca rolnośrodowiskowy];

Praktyczne aspekty roli eksperta przyrodniczego w procesie wnioskowania o dopłaty w ramach wybranych pakietów działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego [dr Małgorzata Bereza – ekspert przyrodniczy botanik i ornitolog];

Wymogi formalnoprawne związane z uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach pakietów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego [Maria Siąkała – doradca rolnośrodowiskowy];

Rozwiązania formalnoprawne w przypadkach występowania o dopłaty do gruntów użytkowanych i dzierżawionych – przykłady dobrych praktyk [Aleksandra Pępkowska-Król, OTOP].

Galeria zdjęć

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież