OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Warsztaty dla nauczycieli – Ostoja Popradzka

25.04.2016
Wschodnie zbocze Bradowca Wschodnie zbocze Bradowca Aleksandra Pępkowska-Król

W dniach 20 i 21 kwietnia 2016 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym koło w Krynicy-Zdroju zorganizowało warsztaty dla osób zajmujących się edukacją przyrodniczą w obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka.

Pod hasłem „Awifauna polskich Karpat – jak wiedzę o niej wykorzystać w procesie edukacji środowiskowej” w Krynicy-Zdroju (Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego, 20.04.2016) oraz w Nowym Sączu (Starostwo Powiatowe, 21.04.2016) odbyły się dwa spotkania poświęcone możliwościom wykorzystania wiedzy o ptakach obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka w edukacji przyrodniczej. Podczas spotkań osobom zajmującym się edukacją przyrodniczą przybliżone zostały najważniejsze walory przyrodnicze regionu, w szczególności zaś najważniejsi przedstawiciele awifauny z uwzględnieniem gatunków rzadkich i pospolitych. Ponadto uczestnicy spotkań mogli dowiedzieć się dlaczego warto przeciwdziałać „zespołowi deficytu natury” wśród dzieci i młodzieży, a także poznać różne źródła finansowania lokalnych inicjatyw edukacyjnych.

W trakcie bloku zajęć warsztatowych uczestnicy szkoleń w kilkuosobowych grupach pracowali nad koncepcjami edukacyjnej ścieżki przyrodniczej, która jeszcze w tym roku wykonana zostanie przez OTOP na wschodnim zboczu Bradowca (okolice miejscowości Tylicz) na terenie zarządzanym przez Leśny Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dodatkowo każda grupa zaproponowała scenariusz zajęć terenowych dla dzieci, które można przeprowadzić na trasie planowanej ścieżki.

W spotkaniach wzięli udział nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zaangażowanych w proces edukacji środowiskowej w regionie Ostoi Popradzkiej.

Prezentacje wystąpień warsztatowych

Zespół deficytu natury – dlaczego warto spędzać czas na łonie natury [Aleksandra Pępkowska-Król, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków];

Awifauna polskich Karpat i obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka – jak wiedzę o niej wykorzystać w procesie edukacji środowiskowej [Rafał Bobrek, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków];

Lokalne inicjatywy edukacyjne – gdzie i jak pozyskiwać fundusze na ich realizację [Aleksandra Pępkowska-Król, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków];

Galeria zdjęć

Ciekawe strony internetowe i publikacje poświęcone edukacji przyrodniczej

1. Informacje dla nauczycieli na stronie www.otop.org.pl;

2. Projekt OTOP „Przyroda wokół nas”;

3. Strona OTOP Junior;

3. Marczewski A. 2010. Ptasie zabawy. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Gdańsk;

4. Projekt edukacyjny SpringAlive;

5. Okołów E., Jujka-Radziewicz M. (red.). Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki;

6. Pępkowska-Król A., Bobrek R., Wilk T. (red.) 2013. Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki;

7. Zachęcamy do zapisania się na newsletter Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w którym na bieżąco informujemy o wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, takich jak Zimowe Ptakoliczenie, SpringAlive czy Europejskie Dni Ptaków.

Inne przykładowe źródła informacji /pomocy dydaktycznych dla osób zajmujących się edukacją przyrodniczą

Mikusek R., Stawarczyk T. 2014. Poradnik ornitologa. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków;

Czasopismo Edukacja Biologiczna i Środowisko;

Pakiet edukacyjny „Ptaki drapieżne – scenariusze zajęć lekcyjnych” (wyd. Komitet Ochrony Orłów);

Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla edukacji wczesnoszkolnej do programu „Ciekawi świata – edukacja przyrodnicza (klasa 1)”;

Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla edukacji wczesnoszkolnej do programu „Ciekawi świata – edukacja przyrodnicza (klasa 2)”;

Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla edukacji wczesnoszkolnej do programu „Ciekawi świata – edukacja przyrodnicza (klasa 3)”.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież