OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Warsztaty dla nauczycieli - Beskidy Zachodnie

04.05.2016
Hala Jaworowa (Beskid Śląski) Hala Jaworowa (Beskid Śląski) Piotr Dziki

W dniach 26 i 27 kwietnia 2016 r. OTOP we współpracy z Ośrodkiem Edukacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu zorganizowało warsztaty dla osób zajmujących się edukacją przyrodniczą.

Pod hasłem „Przyroda polskich Karpat – jak wiedzę o niej wykorzystać w procesie edukacji środowiskowej” w Żywcu odbyły się spotkania, do udziału w których zaproszone zostały osoby zaangażowane w proces edukacji środowiskowej w regionie obszarów Natura 2000 Beskid Żywiecki, Beskid Mały i Beskid Śląski.

Celem spotkania było przekazanie wiedzy o ptakach polskich Karpat, którą OTOP zgromadził w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” (www.ptakikarpat.pl) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Podczas spotkań ich uczestnikom przybliżone zostały najważniejsze walory przyrodnicze Beskidów, ze szczególnym uwzględnieniem ich awifauny. Rafał Bobrek – ornitolog OTOP – omówił zarówno szczególnie cenne, rzadkie gatunki ptaków regionu, takie jak głuszec, dzięcioły białogrzbiety i trójpalczasty, puszczyk uralski, jak i te bardziej pospolite, które dużo łatwiej spotkać podczas spacerów po tutejszych lasach czy łąkach. Zaprezentował możliwości wykorzystania ciekawej biologii tych gatunków do omówienia różnych zjawisk ekologicznych na lekcjach przyrody i biologii. Przekazał wreszcie kilka praktycznych wskazówek związanych z obserwacjami ptaków w naturalnym środowisku czy ich dokarmianiem. Ważnym elementem warsztatów było wystąpienie Piotra Dzikiego z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, który zaprezentował ofertę Ośrodka Edukacyjnego w Żywcu skierowaną do uczniów szkół i ich opiekunów. Aleksandra Pępkowska-Król z OTOP przekonywała o tym, jak ważny dla rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego młodych ludzi jest kontakt z przyrodą, a także wskazywała, że nie tak trudno, jak to się zwykle wydaje, zdobyć fundusze potrzebne na realizację lokalnych inicjatyw edukacyjnych.

W trakcie bloku zajęć warsztatowych uczestnicy szkoleń w kilkuosobowych grupach pracowali nad koncepcjami ścieżki przyrodniczej na trasie Biały Krzyż – Hala Jaworowa w Beskidzie Śląskim. Mozaika siedlisk, piękno krajobrazu i dziedzictwo kulturowe tej trasy miały za zadanie pobudzić wyobraźnię uczestników i skłonić ich do kreatywnego podjęcia tematu zajęć w naturalnym środowisku z dziećmi i młodzieżą. Każda grupa zaproponowała niezwykle ciekawe scenariusze zajęć terenowych, które można przeprowadzić na trasie ścieżki. Zadanie warsztatowe uczestnicy wykonali z dużym zaangażowaniem i pomysłowością, która nie raz zaskoczyła organizatorów spotkania. Tworząc swoje koncepcje uczestnicy przede wszystkim zwracali uwagę na różnorodność zbiorowisk roślinnych Beskidu Śląskiego, nie pomijając przy tym wpływu działalności człowieka na ich obecny kształt. Szczególnie mocno zaakcentowane zostało to w propozycji o tytule „Od natury do kultury”, której głównym celem edukacyjnym będzie poznanie przyrody biotopów o różnym stopniu antropopresji – od lasu poprzez łąki, pola uprawne i zabudowę. Niezwykle oryginalna była propozycja „O czym plotkują literackie ptaki”, której zadaniem będzie przybliżenie uczniom podczas zajęć terenowych gatunków ptaków obecnych w literaturze, w szczególności poezji dla dzieci. Pomysł udowadnia, że zajęcia w terenie można z powodzeniem łączyć z takimi przedmiotami jak język polski czy historia, a nie tylko ograniczać je do lekcji biologii czy geografii.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach, ich pomysłowość i ciekawe spojrzenie na problem „zespołu deficytu natury” u przedstawicieli najmłodszych pokoleń.

Prezentacje wystąpień warsztatowych

Zespół deficytu natury – dlaczego warto spędzać czas na łonie natury [Aleksandra Pępkowska-Król, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków];

Edukacja ekologiczna na obszarze beskidzkich parków krajobrazowych [Piotr Dziki, Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego]

Awifauna polskich Karpat i obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka – jak wiedzę o niej wykorzystać w procesie edukacji środowiskowej [Rafał Bobrek, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków];

Lokalne inicjatywy edukacyjne – gdzie i jak pozyskiwać fundusze na ich realizację [Aleksandra Pępkowska-Król, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków].

Galeria zdjęć

Ciekawe strony internetowe i publikacje poświęcone edukacji przyrodniczej

1. Informacje dla nauczycieli na stronie www.otop.org.pl;

2. Projekt OTOP „Przyroda wokół nas”;

3. Strona OTOP Junior;

3. Marczewski A. 2010. Ptasie zabawy. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Gdańsk;

4. Projekt edukacyjny SpringAlive;

5. Okołów E., Jujka-Radziewicz M. (red.). Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki;

6. Pępkowska-Król A., Bobrek R., Wilk T. (red.) 2013. Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki;

7. Zachęcamy do zapisania się na newsletter Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w którym na bieżąco informujemy o wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, takich jak Zimowe PtakoliczenieSpringAlive czy Europejskie Dni Ptaków.

Inne przykładowe źródła informacji /pomocy dydaktycznych dla osób zajmujących się edukacją przyrodniczą

Mikusek R., Stawarczyk T. 2014. Poradnik ornitologa. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków;

Czasopismo Edukacja Biologiczna i Środowisko;

Pakiet edukacyjny „Ptaki drapieżne – scenariusze zajęć lekcyjnych” (wyd. Komitet Ochrony Orłów);

Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla edukacji wczesnoszkolnej do programu „Ciekawi świata – edukacja przyrodnicza (klasa 1)”;

Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla edukacji wczesnoszkolnej do programu „Ciekawi świata – edukacja przyrodnicza (klasa 2)”;

Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla edukacji wczesnoszkolnej do programu „Ciekawi świata – edukacja przyrodnicza (klasa 3)”.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież