OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Warsztaty dla nauczycieli – Pogórze Przemyskie i Góry Słonne

25.05.2016
Łąki w Kalwarii Paclawskiej Łąki w Kalwarii Paclawskiej Aleksandra Pepkowska-Król

W dniach 18 i 19 maja 2016 r. OTOP we współpracy z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze zorganizowało warsztaty „Przyroda polskich Karpat – jak wiedzę o niej wykorzystać w procesie edukacji środowiskowej”.

W Tyrawie Wołoskiej i Przemyślu odbyły się spotkania, do udziału w których zaproszeni zostali nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zaangażowanych w proces edukacji środowiskowej w regionie obszarów Natura 2000 Ostoja Przemyska i Góry Słonne.

Celem spotkania było przekazanie wiedzy o ptakach polskich Karpat, którą OTOP zgromadził w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” (www.ptakikarpat.pl) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Podczas spotkań uczestnikom przybliżone zostały najważniejsze walory przyrodnicze obszarów Natura 2000 Pogórze Przemyskie i Góry Słonne i ich najbliższego sąsiedztwa. Podczas spotkań Rafał Bobrek – ornitolog OTOP – omówił zarówno rzadkie gatunki ptaków regionu, takie jak cietrzew czy głuszec, jak i te bardziej pospolite, które dużo łatwiej spotkać podczas spacerów po tutejszych lasach czy łąkach. Zaprezentował możliwości wykorzystania ciekawej biologii tych gatunków do omówienia różnych zjawisk ekologicznych na lekcjach przyrody i biologii. Przekazał wreszcie kilka praktycznych wskazówek związanych z obserwacjami ptaków w naturalnym środowisku czy ich dokarmianiem. Aleksandra Pępkowska-Król z OTOP przekonywała o tym, jak ważny dla rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego młodych ludzi jest kontakt z przyrodą, a także wskazywała, że nie tak trudno, jak to się zwykle wydaje, zdobyć fundusze potrzebne na realizację lokalnych inicjatyw edukacyjnych.

W trakcie bloku zajęć warsztatowych uczestnicy szkoleń mieli okazję wziąć udział w wyciecze terenowej do Rezerwatu Kalwaria Pacławska i jego otoczenia oraz nad rzekę Wiar – miejsc, w których zobaczyć można jedne z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych Pogórza Przemyskiego. Podczas zajęć terenowych Tomasz Kuc i Robert Cymbała z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze omówili najciekawsze grupy ptaków występujących w regionie, uczyli ich rozpoznawania po głosie, a w przypadku ptaków drapieżnych również po sylwetce. Opowiadali o najciekawszych aspektach biotopów charakterystycznych dla tego regionu Karpat - naturalnych lasów pogórzańskiech, użytkowanych ekstensywnie łąk i dolin rzecznych. Wyjście w teren miało być inspiracją dla nauczycieli do zaplanowania wyjątkowych zajęć przyrodniczych dla dzieci i młodzieży.

Prezentacje wystąpień warsztatowych

Zespół deficytu natury – dlaczego warto spędzać czas na łonie natury [Aleksandra Pępkowska-Król, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków];

Walory przyrodnicze i zaplecze edukacyjne w obszarach Natura 2000 Pogórze Przemyskie i Góry Słonne [Robert Cymbała, Tomasz Kuc, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze]

Awifauna polskich Karpat i obszarów Natura 2000 Pogórze Przemyskie i Góry Slonne – jak wiedzę o niej wykorzystać w procesie edukacji środowiskowej [Rafał Bobrek, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków];

Lokalne inicjatywy edukacyjne – gdzie i jak pozyskiwać fundusze na ich realizację [Aleksandra Pępkowska-Król, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków];

Galeria zdjęć

Ciekawe strony internetowe i publikacje poświęcone edukacji przyrodniczej

1. Informacje dla nauczycieli na stronie www.otop.org.pl;

2. Projekt OTOP „Przyroda wokół nas”;

3. Strona OTOP Junior;

3. Marczewski A. 2010. Ptasie zabawy. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Gdańsk;

4. Projekt edukacyjny SpringAlive;

5. Okołów E., Jujka-Radziewicz M. (red.). Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki;

6. Pępkowska-Król A., Bobrek R., Wilk T. (red.) 2013. Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki;

7. Zachęcamy do zapisania się na newsletter Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w którym na bieżąco informujemy o wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, takich jak Zimowe PtakoliczenieSpringAlive czy Europejskie Dni Ptaków.

Inne przykładowe źródła informacji /pomocy dydaktycznych dla osób zajmujących się edukacją przyrodniczą

Mikusek R., Stawarczyk T. 2014. Poradnik ornitologa. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków;

Czasopismo Edukacja Biologiczna i Środowisko;

Pakiet edukacyjny „Ptaki drapieżne – scenariusze zajęć lekcyjnych” (wyd. Komitet Ochrony Orłów);

Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla edukacji wczesnoszkolnej do programu „Ciekawi świata – edukacja przyrodnicza (klasa 1)”;

Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla edukacji wczesnoszkolnej do programu „Ciekawi świata – edukacja przyrodnicza (klasa 2)”;

Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla edukacji wczesnoszkolnej do programu „Ciekawi świata – edukacja przyrodnicza (klasa 3)”.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież