OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Przyroda Karpat – stan, zagrożenia i perspektywy ochrony

23.09.2016
Siwerniak Siwerniak Tomasz Skorupka

W dniach 14–15.09.2016 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zrealizowało międzynarodową konferencję “Przyroda Karpat – stan, zagrożenia i perspektywy ochrony”.

Celem konferencji było podsumowanie, na kanwie doświadczeń i osiągnieć projektu „Ptaki Karpat”, problematyki ochrony zasobów przyrodniczych Karpat. W konferencji udział wzięło 119 osób z kilkudziesięciu instytucji bezpośrednio zaangażowanych w ochronę przyrody w regionie. Miały one okazję wysłuchać łącznie 21 referatów, które zgrupowano w 4 blokach tematycznych:

I. Rolnictwo w Karpatach – wpływ na zasoby przyrodnicze i perspektywy rozwoju w przyszłości

II. Zagospodarowanie przestrzenne – istotny element zarządzania zasobami karpackiej przyrody

III. Gospodarka leśna – gdzie szukać dobrych praktyk?

IV. Rozwój turystyczny polskich Karpat – zagrożenie czy szansa dla karpackiej przyrody?

Interesująca treść wystąpień, a także dyskusje po prezentacjach oraz w ramach paneli dyskusyjnych pozwoliły na sformułowanie kilku ogólnych, a także szeregu szczegółowych wniosków, które z pewnością będą stymulować dalsze działania na rzecz ochrony przyrody w Karpatach.

Konfernecję zorganizowano w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” finansowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Galeria zdjęć

Referaty konferencyjne

BLOK I Rolnictwo w Karpatach – wpływ na zasoby przyrodnicze i perspektywy rozwoju w przyszłości

Stan i przyczyny zaniku ptaków krajobrazu rolniczego – przegląd dotychczasowej wiedzy – dr Andrzej Wuczyński (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Dolnośląska Stacja Terenowa);

Pasterstwo w Karpatach – przeszłość i przyszłość – Józef Michałek (Spółdzielnia Gazdowie);

Siedliska łąkowe Karpat – użytkowanie, zagrożenia, ochrona – prof. dr hab. Jan Zarzycki (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie);

Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny – czy rzeczywiście pomaga ptakom? – Marek Jobda (Pracownia Przyrodnicza);

Zmiany w gospodarce rolnej w Karpatach – przyczyny, prognozy, rozwiązania na przyszłość – prof. Wiesław Musiał (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

BLOK II Zagospodarowanie przestrzenne – istotny element zarządzania zasobami karpackiej przyrody

Nie tylko las – użytkowanie przestrzeni przez ptaki szponiaste – Damian Nowak (Magurski Park Narodowy);

Roadless areas: why do we need new conservation targets in the Carpathians? – dr hab. Nuria Selva (Instytut Ochrony Przyrody PAN);

Praktyka ochrony przestrzeni w korytarzach ekologicznych – Monika Koziel (RDOŚ Kraków);

Audyty krajobrazowe – szansa na efektywniejsza ochronę krajobrazu? – Małgorzata Opęchowska (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska);

Planowanie ładu przestrzennego na poziomie gminy – słabe punkty, dobre praktyki – dr Kazimierz Walasz (Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne);

Kodeks Dobrej Praktyki Kształtowania Przestrzeni w Karpatach – wsparcie dla ochrony karpackiej przyrody i krajobrazu – Monika Rusztecka (UNEP/GRID – Warszawa).

BLOK III Gospodarka leśna – gdzie szukać dobrych praktyk?

Czego potrzebują ptaki leśne w Karpatach? – wyniki projektu – dr Tomasz Wilk (OTOP);

Martwe drzewa – ilość, jakość, znaczenie – dr hab. inż. Michał Ciach (Uniwersytety Rolniczy w Krakowie);

Rola obszarów wyłączonych z użytkowania w różnych skalach przestrzennych – Paweł Pawlaczyk (Klub Przyrodników);

Co to są lasy cenne przyrodniczo i jak je praktycznie wyznaczać? dr Krystyna Stachura (Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu);

Chronić biernie, czy czynnie? - przykład gorczański drzewostanów świerkowych – dr Jan Loch (Gorczański Park Narodowy).

BLOK IV Rozwój turystyczny polskich Karpat – zagrożenie, czy szansa dla karpackiej przyrody?

Obecność ludzi w ekosystemie – niedoceniany czynnik zagrożenia? – dr hab. inż. Michał Ciach (Uniwersytety Rolniczy w Krakowie);

Postrzeganie usług ekosystemowych wśród lokalnych społeczności obszarów górskich w kontekście zrównoważonej turystyki – Marcin Rechciński (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński);

Ruch turystyczny w górach – presja na przyrodę i możliwości jej niwelacji na przykładzie TPN – dr inż. Tomasz Skrzydłowski (Tatrzański Park Narodowy);

Duża infrastruktura w górach – czy potrzebna? – Krzysztof Okrasiński (Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot);

Planowanie zrównoważonej turystyki – przykład strategii dla Krainy Łemków i Pogórzan– główne założenia i praktyczne wskazania do realizacji – dr Bernadetta Zawilińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież