OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - Spotkania

Konferencja rozpoczynająca projekt „Ptaki Karpat” za nami

06.05.2011
Konferencja 6 maja 2011 r. Konferencja 6 maja 2011 r. Marcin Dudek

W dniu 6 maja 2011 r., w budynku Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, OTOP zorganizował międzynarodową konferencję rozpoczynającą Projekt „Ptaki Karpat”. Głównym celem konferencji było przedstawienie założeń projektu, wstępne rozpoznanie potrzeb lokalnych grup interesów oraz nawiązanie kontaktu z najważniejszymi instytucjami związanymi z ochroną przyrody tego regionu.


Uczestnicy konferencji

W konferencji łącznie wzięło udział 56 osób. Wśród uczestników byli m.in. przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z woj. małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, Regionalnych Dyrekcji Lasów Podstawowych, 4 Parków Narodowych z obszaru Karpat, Parków Krajobrazowych, nadleśnictw, oraz organizacji pozarządowych. Szwajcarskiego partnera projektu – SVS/BirdLife Switzerland – reprezentował Fritz Hirt, a wśród zagranicznych gości byli także przedstawiciele słowackiego partnera BirdLife International - SOS. Konferencję poprowadził Ireneusz Mirowski – dyrektor ochrony przyrody OTOP.


Wystąpienia konferencyjne

Konferencję rozpoczęły prezentacje dr Tomasza Wilka z OTOP, który przedstawił tło i potrzeby działań ochronnych i inwentaryzacyjnych w Karpatach, strukturę projektu, główne założenia i działania projektowe, oraz korzyści z działań projektowych dla głównych grup interesariuszy obszaru Karpat. W tej części konferencji Fritz Hirt przedstawił także aktywność szwajcarskiego partnera projektu – SVS/BirdLife Switzerland, kładąc szczególny nacisk na doświadczenie i działania tej organizacji, związane z obszarami górskimi, które będą mogły być wykorzystane w realizacji projektu „Ptaki Karpat”.

Przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z Krakowa (dr Bożena Kotońska), Rzeszowa (Robert Nowakowski) i Katowic (Zygmunt Chromik) przedstawili zasób wiedzy na temat ptaków polskich Karpat w poszczególnych województwach. W wystąpieniach tych znalazły się m.in. dane o podstawie prawnej ochrony zasobów naturalnych Karpat, obszarach chronionych, sytuacji kluczowych gatunków ptaków oraz o prowadzonych na terenie Karpat projektach dedykowanych ochronie ptaków. Przedstawiciele RDOŚ poinformowali również, jakie są aktualnie największe potrzeby dotyczące wiedzy o rozmieszczeniu ptaków Karpat oraz ich ochrony.

W kolejnej prezentacji dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiła wyniki badań obrazujące wiedzę lokalnych społeczności Karpat na temat sieci Natura 2000 i ich nastawienie do nowej formy ochrony.

Dusan Karaska i Miroslav Demko z SOS/BirdLife Slovakia zaprezentowali słowackie doświadczenia z zakresu ochrony przyrody, rozwoju wolontariatu i projektów transgranicznych.

 

More in this category: Warsztaty w gminie Gromnik »

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież