OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Aktualności - W terenie

Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat 2012

11.05.2012
Muchołówka mała Muchołówka mała Grzegorz Leśniewski

W 2012 roku OTOP kontynuuje inwentaryzację ptaków polskich Karpat. Wiosną i latem tego roku przeprowadzone zostaną liczenia m.in. ptaków leśnych i nadrzecznych, sów czy derkacza. Teren polskich Karpat przemierzy około 60 ornitologów.

Jednym z głównych celów projektu „Ptaki Karpat” jest poznanie rozmieszczenia i liczebności kluczowych gatunków ptaków w polskiej części Karpat oraz zebranie informacji na temat stanu ich siedlisk i zagrożeń. W marcu 2012 rozpoczął się drugi wiosenno-letni sezon inwentaryzacji prowadzonej w ramach projektu.

Na wylosowanych powierzchniach, podobnie, jak w zeszłym roku inwentaryzowane są:
- średniej wielkości ptaki leśne;
- sowy;
- ptaki szponiaste;
- derkacz.

Ponadto rozpoczęto inwentaryzację:
- ptaków nadrzecznych oraz
- ptaków wysokogórskich terenów otwartych.

Wiosenno-letni sezon liczeń potrwa od marca do lipca. W drugiej połowie roku rozpoczną się natomiast liczenia ptaków migrujących i wodno-błotnych.

Poniższa mapa przedstawia rozmieszczenie wszystkich powierzchni kontrolnych wylosowanych w tym roku do inwentaryzacji poszczególnych grup ptaków.

Liczenia2012
W tabeli przedstawiono ogólne informacje dotyczące liczeń w okresie od marca do lipca 2012.

GrupaLiczba powierzchniLiczba obserwatorówKluczowe gatunkiMetodyka

Średniej wielkości ptaki leśne

74 47

Jarząbek Bonasa bonasia, sóweczka Glaucidium passerinum, dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, drozd obrożny Turdus torquatus, muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, muchołówka mała Ficedula parva

Pobierz plik

Sowy

14 13

Puchacz Bubo bubo, puszczyk uralski Strix uralensis, włochatka Aegolius funereus, sóweczka Glaucidium passerinum

Pobierz plik

Szponiaste

14 22

Orzeł przedni Aquila chrysaetos, orlik krzykliwy Aquila pomarina, trzmielojad Pernis apivorus, bocian czarny Ciconia nigra

Pobierz plik

Ptaki nadrzeczne

53 42

Nurogęś Mergus merganser, sieweczki Charadrius spp., brodziec piskliwy Actitis hypoleucos, rybitwy Sternidae, żołna Merops apiaster, zimorodek Alcedo atthis, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, dz.zielony P. viridis, dz. białoszyi Dendrocopos syriacus, dz. średni D. medius, brzegówka Riparia riparia, pliszka górska Motacilla cinerea, pluszcz Cinclus cinclus, podróżniczek Luscinia svecica, remiz Remiz pendulinus, dziwonia Carpodacus erythrinus

Pobierz plik

Ptaki wysokogórskich terenów otwartych

8 W trakcie
ustaleń

Siwerniak Anthus spinoletta, płochacz halny Prunella collaris, białorzytka Oenanthe oenanthe

W trakcie ustaleń

Derkacz

W trakcie ustaleń

W trakcie ustaleń

Derkacz Crex crex, przepiórka Coturnix coturnix, kropiatka Porzana porzana, świerszczak Locustella naevia, strumieniówka Locustella fluviatilis, sowy Strigiformes

W trakcie ustaleń

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież