OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Beskid Wyspowy i Makowski

Beskid Wyspowy i Makowski - siedliska przyrodnicze

20.11.2013
Żywiec gruczołowaty Żywiec gruczołowaty Tomasz Wilk

Spośród siedlisk wymienianych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej w Beskidzie Wyspowym i Makowskim występują (w nawiasach lokalizacje najlepiej zachowanych stanowisk):

– buczyny żyzne i buczyny kwaśne (m.in. Śnieżnica, Kamionna, Mogielica, Luboń Wielki, rezerwat Las Gościbia, Pasmo Łososińskie, Pasmo Przedbabiogórskie; patrz ramka),

– jaworzyny i lasy klonowo-lipowe (m.in. Kostrza i Śnieżnica),

– grądy środkowoeuropejski i subkontynentalny (rezerwat Białowodzka Góra i Las Gościbia),

– górskie bory świerkowe górnoreglowe, w tym świerczyny górnoreglowe (Mogielica) i dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy (Beskid Wyspowy ma największą powierzchnię dobrze zachowanych drzewostanów tego typu w Karpatach Zachodnich),

– lasy i zarośla łęgowe (w dorzeczu Łososiny, Raby, Skawy)

– zarośla wrześni pobrzeżnej oraz wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (w dorzeczu Łososiny i Raby)

– pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków (w dorzeczu Łososiny,  Raby, Skawy i Dunajca)

– ziołorośla górskie (m.in. dorzecze Łososiny,  Raby i Skawy oraz rezerwat Las Gościbia),

– jaskinie, a także piargi i gołoborza krzemianowe oraz ściany skalne i urwiska krzemianowe (m.in. Łopień, Ćwilin, Mogielica, Luboń Wielki, Strzebel, Jaworz, Grodzisko, Białowodzka Góra, Pasmo Koskowej Góry i Przedbabiogórskie),

– torfowiska wysokie i przejściowe (Łopień, Kamionna, Mogielica, Kotoń),

– górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie oraz ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (rozproszone na polanach górskich, w rejonach przełęczy i w niektórych dolinach rzecznych),

– murawy kserotermiczne (Białowodzka Góra, góra Chełm w Paśmie Łososińskim, Pieninki Skrzydlańskie).

 

Tekst jest fragmentem rozdziału „Beskid Wyspowy i Makowski”
z książki „Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy”.
Autorzy: Łukasz Kajtoch, Marcin Matysek

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież