OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Pogórze Zachodniobeskidzkie

Pogórze Zachodniobeskidzkie - siedliska przyrodnicze

14.11.2013
Dolina Raby Dolina Raby Łukasz Kajtoch

Spośród siedlisk wymienianych w dyrektywie siedliskowej na Pogórzu Zachodniobeskidzkim występują (w nawiasach wymieniono lokalizacje najlepiej zachowanych stanowisk):


– starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (Soła, Tarnawka, Stradomka, Raba);
– pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, zarośla wierzby siwej, zalewane muliste brzegi rzek i ziołorośla górskie (Soła, Tarnawka, Stradomka, Raba);
– niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (okolice Cieszyna i Skoczowa, Soła, Tarnawka, Stradomka, Raba);
– źródliska wapienne (okolice Cieszyna i Skoczowa);
– górskie i nizinne torfowiska zasadowe (okolice Cieszyna i Skoczowa);
– kwaśne i żyzne buczyny (rezerwaty leśne, przełom Tarnawki, Pasmo Szpilówki);
– grądy (rezerwaty leśne, okolice Biskupic i Nowego Wiśnicza);
– łęgi (rezerwaty leśne, Soła, Raba, Tarnawka, Stradomka);
– murawy kserotermiczne (Wielka Góra k. Złotej, zbocza nad Stradomką – góry Borek i Chełm);
– jaskinie (okolice Cieszyna, Dobczyc, Muchówki i Zakliczyna).

Do interesujących siedlisk przyrodniczych i form geologicznych charakterystycznych dla Pogórza Zachodniobeskidzkiego należy zaliczyć również:
– ostańce i wychodnie skalne (nad przełomem Tarnawki, Kamienie Brodzińskiego, Kamień Grzyb, okolice Brzączowic);
– śródleśne głębokie skaliste doliny potoków i wąwozy z bogactwem martwego drewna (przełom Tarnawki, górne odcinki Przegini i Sanki, dorzecze środkowej Uszwicy, środkowa Krzyworzeka, potoki Kamyk i Pasieka).

 

Tekst jest fragmentem rozdziału „Pogórze Zachodniobeskidzkie”
z książki „Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy”.
Autor: Łukasz Kajtoch

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież