OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Do pobrania

Materiały ogólne
Ptaki polskich Karpat - stan, zagrożenia, ochrona
[pdf 48.48 MB]

Książka jest podsumowaniem aktualnej wiedzy na temat rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków polskich Karpat, w tym przede wszystkim wiedzy zgromadzonej w ramach projektu "Ptaki Karpat". Przedstawiono w niej rozmieszczenia, liczebności i wymagania siedliskowe kilkudziesięciu gatunków. Podsumowano ich zagrożenia i zaproponowano rozwiązania dotyczące ochrony. Przedyskutowano również rolę Karpat w ochronie krajowej awifauny, główne czynniki zagrażające poszczególnym grupom ptaków oraz wizję ich ochrony.

Ptaki Karpat. Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony
[pdf 1.81 MB]

Broszura informuje o założeniach i celach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków  polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania  i ochrony”  (w skrócie - „Ptaki Karpat”) realizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w latach 2011-2015.

Policzmy ptaki polskich Karpat!
[pdf 418.67 kB]

Artykuł "Policzmy ptaki polskich Karpat" przedstawia glówne założenia projektu. Opublikowany został w kwartalniku Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków "Ptaki" (3'11).

Lista kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat
[pdf 306.80 kB]

Lista kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat, na których koncentrują się działania projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”.

Inwentaryzacja ptaków

Ptaki szponiaste - instrukcja metodyczna
[zip 1.26 MB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących ptaki szponiaste.

Ptaki nadrzeczne - instrukcja metodyczna 2014
[zip 1.25 MB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących ptaki nadrzeczne.

Ptaki leśne - instrukcja metodyczna 2014
[zip 2.22 MB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących ptaki leśne.

Sowy - instrukcja metodyczna 2014
[zip 1.35 MB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących sowy.

Derkacz - instrukcja metodyczna 2014
[zip 1.44 MB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących derkacza.

Ptaki wysokogórskie - instrukcja metodyczna 2014
[zip 1.66 MB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących ptaki wysokogórskie.

Ptaki migrujące - instrukcja metodyczna 2012
[pdf 780.28 kB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących ptaki migrujące w 2012 r.

Ptaki wodno-błotne - instrukcja metodyczna 2012-2013
[pdf 711.59 kB]

Instrukcja metodyczna dla obserwatorów liczących ptaki wodno-błotne.

Edukacja

Ptaki polskich Karpat. Scenariusze zajęć - nauczanie początkowe
[pdf 17.72 MB]

Propozycja cyklu zajęć pozwalających na zapoznanie dzieci z klas 1-3 z otaczającą je przyrodą. Skupiono się na gatunkach ptaków zasiedlających różne środowiska obecne w Karpatach, a także na ich prefernecjach siedlsikowych i diecie. Broszurę uzupełniają ciekawe ilustracje i zdjęcia umożliwiające przygotowanie ciekawych zadań dla dzieci.

Ptaki karpackich lasów
[pdf 7.76 MB]

Plakat prezentuje wybrane gatunki ptaków karpackich lasów. Zwrócono uwagę na różnorodność siedlisk lesnych w Karpatach oraz na obecne w nich czynniki zagrażające ptakom.

Ptaki karpackiego krajobrazu rolniczego
[pdf 9.85 MB]

Plakat prezentuje wybrane gatunki ptaków związanych z terenami otwartymi łąk, pastwisk i pól. Szczególną uwagę zwrócono na półnaturalny charakter tych siedlsik i potrzebę ich ochrony.

Ptaki nad karpackimi rzekami i zbiornikami wodnymi
[pdf 6.85 MB]

Plakat prezentuje wybrane gatunki rzdakich ptaków nadrzecznych związanych z obszarami górskimi. Przedstawiono rówżnież gatunki pospolite, szerzej rozpowszechnione.

Ptaki wysokogórskie w Karpatach
[pdf 5.86 MB]

Plakat prezentuje sylwetki ptaków unikatowych dla najwyższych pięter klimatycznych. Dla wymienionych gatunków Karpaty stanowią zwykle najważniejsze miejsce występowania w Polsce.

Ptaki okolic Bradowca
[pdf 7.20 MB]

Przewodnik po edukacyjnej ścieżce przyrodniczej "Ptaki okolic Bradowca". Ścieżkę szczegółowo opisano również tutaj.

Ptaki polskich Karpat
[pdf 5.58 MB]

Broszura edukacyjna, której celem jest promocja walorów przyrodniczych polskich Karpat. Skupiono się na uwarunkowaniach środowiskowych, ogólnie omówiono walory związane z szatą roślinną, gatunkami roślin i zwierząt. Szczegółowo omówiono najbardziej charakterystyczne dla polskich gór gatunki ptaków.

Beskid Śląski, Beskid Żywiecki. Beskid Mały. Walory przyrodnicze, awifauna i działalność człowieka
[pdf 5.98 MB]

Broszura edukacyjna, której celem jest promocja walorów przyrodniczych Beskidów Zachodnich. Zaprezentowano walory przyrodnicze oraz związki człowieka z przyrodą. W szczególności skupiono się na najciekawszych gatunkach ptaków występujących w trzech regionach - Beskidzie Śląskim, Beskidzie Żywieckim i Beskidze Małym.

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie. Walory przyrodnicze, awifauna i działalność człowieka
[pdf 6.16 MB]

Broszura edukacyjna, które celem jest przybliżenie walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie. Oprócz najciekawszych gatunków ptaków zaprezentowano w niej związki człowieka z przyrodą i najważniejsze zagrożenia dla walorów przyrodniczych obecne w regionie.

Ostoja Popradzka. Walory przyrodnicze, awifauna i działalność człowieka
[pdf 6.39 MB]

Broszura edukacyjna, której celem jest przybliżenie walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka. Przedstawiono w niej sylwetki najciekawszych, obecnych w obszarze gatunków ptaków, a także powiązania człowieka z przyrodą i najważniejsze czynniki zagrażające walorom regionu.

Pogórze Przemyskie i Góry Sanocko-Turczańskie. Walory przyrodnicze, awifauna i działalność człowieka
[pdf 6.84 MB]

Broszura edukacyjna, której celem jest przybliżenie walorów przyrodniczych dwóch obszarów Natura 2000 – Pogórze Przemyskie i Góry Sanocko-Turczańskie.

Społeczności lokalne, gospodarka i turystyka w Karpatach

Sieć Natura 2000 w Karpatach
[pdf 825.60 kB]

Broszura porusza tematykę sieci Natura 2000 w polskich Karpatach. Szczególny nacisk położony został tu na korzyści, jakie z obecności obszarów Natura 2000 mogą wynikać dla lokalnych społeczności.

Warsztaty dla społeczności lokalnych
[pdf 982.20 kB]

Rapor z przeprowadzonych przez OTOP warsztatów dla społeczności lokalnych z 12 wybranych gmin w Karpatach.

Wizja ekorozwoju gmin karpackich - dobre praktyki
[pdf 1.99 MB]

Broszura dotyczy możliwości rozwoju dziedzin gospodarki sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi Karpat. W szczególności promowane są cztery formy działalności: przetwarzanie biomasy, wytwarzanie i promocja produktu lokalnego, działalność pasterska oraz zrównoważona turystyka.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Gospodarka leśna

W ramach projektu „Ptaki Karpat" zaplanowaliśmy cykl spotkań z przedstawicielami karpackich nadleśnictw.

czytaj więcej »

Gospodarka rolna

Przedstawicieli izb rolnych i ośrodków doradztwa rolniczego z terenu Karpat zapraszamy do udziału w warsztatach rolnych.

czytaj więcej »

Społeczności lokalne

Jednym z kluczowych celów projektu skierowanym do wybranych gmin z regionu Karpat jest stworzenie strategii ekonomiczno-przyrodniczych.

czytaj więcej »

Wolontariusze

Z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków aktualnie związanych jest ok. 600 wolontariuszy, którzy działają na terenie całego kraju.

czytaj więcej »