OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Do pobrania

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Tyrawa Wołoska
[pdf 1.84 MB]

Dokument wskazuje możliwości rozwoju gminy Tyrawa Wołoska w oparciu o dziedziny gospodarki sprzyjające przyrodzie.

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Ujsoły
[pdf 1.93 MB]

Dokument wskazuje możliwości rozwoju gminy Ujsoły w oparciu o dziedziny gospodarki sprzyjające przyrodzie.

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Uście Gorlickie
[pdf 1.82 MB]

Dokument wskazuje możliwości rozwoju gminy Uście Gorlickie w oparciu o dziedziny gospodarki sprzyjające przyrodzie.

Gospodarka leśna w Karpatach

Ochrona ptaków w karpackich lasach
[pdf 413.06 kB]

Broszura porusza tematykę ochrony ptaków leśnych kluczowych dla regionu polskich Karpat. Przedstawiono tu m.in. rolę gospodarki leśnej w czynnej ochronie siedlisk ptaków, takich jak: dzięcioł białogrzbeity i trójpalczasty, sowy, ptaki szponiaste.

Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej w Karpatach
[pdf 1.90 MB]

Broszura porusza zagadnienia związane z ważnymi z punktu widzenia ochrony przyrody aspektami gospodarki leśnej. Są to m.in. kształtowanie struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów, ochrona strefowa stanowisk rzadkich gatunków, terminy zabiegów, obecność w lasach drzew martwych i biocenotycznych.

Rolnictwo w Karpatach

Rolnictwo przyjazne naturze w Karpatach
[pdf 424.04 kB]

Gospodarka rolna ma kluczowe znaczenie dla zachowania wielu siedlisk i gatunków, w tym ptaków. Znaczenie rolnictwa w polskich Karpatach jest szczególnie istotne w tym kontekście.

Wolontariusze

Wolontariusze OTOP w Karpatach
[pdf 464.03 kB]

Broszura informuje o możliwości zaangażowania się w ramach wolontariatu w projekty realizowane przez OTOP, głównie na terenie polskich Karpat.

Regulamin konkursu "Wolontariusze OTOP w Karpatach"
[pdf 246.17 kB]

Regulamin określa zasady konkursu „Wolontariusze OTOP w Karpatach”, który w latach 2012-2014 organizuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy biorących udział w działaniach związanych ze zbieraniem danych o ptakach polskich Karpat oraz ich ochroną.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Gospodarka leśna

W ramach projektu „Ptaki Karpat" zaplanowaliśmy cykl spotkań z przedstawicielami karpackich nadleśnictw.

czytaj więcej »

Gospodarka rolna

Przedstawicieli izb rolnych i ośrodków doradztwa rolniczego z terenu Karpat zapraszamy do udziału w warsztatach rolnych.

czytaj więcej »

Społeczności lokalne

Jednym z kluczowych celów projektu skierowanym do wybranych gmin z regionu Karpat jest stworzenie strategii ekonomiczno-przyrodniczych.

czytaj więcej »

Wolontariusze

Z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków aktualnie związanych jest ok. 600 wolontariuszy, którzy działają na terenie całego kraju.

czytaj więcej »