OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Ptaki leśne

Ptaki leśne 2011 – posumowanie wyników inwentaryzacji

24.08.2012
Zniczek Zniczek Grzegorz Leśniewski

W roku 2011 przeprowadzono inwentaryzację ptaków leśnych na 72 losowo wybranych powierzchniach 2x2 km w Karpatach. Wykonano blisko 300 porannych, kilkugodzinnych kontroli terenowych, podczas których liczono ptaki na ponad pół tysiącu punktów. Stwierdzono blisko 50 gatunków ptaków z grupy kluczowych, na których koncentruje swe działania projekt „Ptaki Karpat”.

Aż 38 z nich stwierdzono na powierzchniach zlokalizowanych w makroregionie Beskidów Lesistych, który pod względem kilku analizowanych wskaźników wysuwał się na czoło wśród pozostałych karpackich makroregionów, co podkreśla jego szczególną rolę w zachowaniu walorów przyrodniczych polskich Karpat.

 20120824 LesneAnalizy2011 mapa

Pola atlasowe (2x2 km), na których w 2011 liczono ptaki leśne, na tle podziału fizycznogeograficznego polskich Karpat.

Porównanie różnorodności gatunkowej ptaków leśnych pomiędzy Górami a Pogórzami wypadło wyraźnie na korzyść tych pierwszych. W Górach na pojedynczej powierzchni inwentaryzacyjnej stwierdzano średnio ponad 13 gatunków kluczowych, podczas gdy na Pogórzach – niecałe 11 gat. Zgromadzenie większej ilości danych w nadchodzących sezonach pozwoli na wykonanie bardziej szczegółowych porównań między Górami i Pogórzami.

Najszerzej rozpowszechnionym gatunkiem z grupy kluczowych okazał się zniczek Regulus ignicapilla, który obecny był aż na 9 z 10 losowo wybranych powierzchniach. W „pierwszej dziesiątce” znalazły się także m. in. dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, jarząbek Bonasa bonasia i muchołówka białoszyja Ficedula albicollis.

Pobierz Raport z inwentaryzacji ptaków leśnych w 2011 r.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy Odśwież