OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Wstęp

   

Znajdują się Państwo na stronie umożliwiającej przeglądanie wyników inwentaryzacji ptaków, która przeprowadzona została przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w regionie polskich Karpat w latach 2011–2016.


Moduł I: Obszary

Opis: Moduł umożliwia przeglądanie list gatunków ptaków stwierdzonych w okresie lęgowym w konkretnych obszarach polskich Karpat (gmin, nadleśnictw, regionów turystycznych, obszarów Natura 2000, parków krajobrazowych i parków narodowych), a także listy ptaków zimujących na zbiornikach wodnych zlokalizowanych w Karpatach.

Moduł II: Powierzchnie 4×4 km

Opis: Moduł umożliwia przeglądanie listy gatunków ptaków stwierdzonych na wybranej powierzchni o wymiarach 4×4 km w okresie lęgowym. Równomierną siatką o rozmiarze komórki 4×4 km pokryto obszar polskich Karpaty.

Moduł III: Rozmieszczenie ptaków

Opis: Moduł zwraca mapę rozmieszczenia w polskich Karpatach wybranego gatunku ptaka.

Moduł IV: Informacje

Opis: Opis danych wykorzystywanych przez aplikację oraz lista obserwatorów ptaków, którzy wzięli udział w projekcie Ptaki Karpat.

 

 

 

 

Uwaga: aplikacja nie zwraca kompletnych list gatunków/kompletnych map rozmieszczenia gatunków, prezentuje jedynie informacje, które udało się zgromadzić w ramach projektu Ptaki Karpat (szczegółowo opisano to tutaj).